Hlavní obsah

minuta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (šedesát vteřin) minuteJe za pět minut devět.It is five to nine.
  2. (úhlová) minute (of arc)řidč. arcminute

Vyskytuje se v

cíl: miss the targetminout cíl

mina: antipersonnel minenášlapná/protipěchotní mina

minout se: be in vain, have no effect, plán ap. též misfireminout se účinkem

ticho: minute of silence, one minute's silenceminuta ticha

účinek: have no effect, be in vainminout se účinkem

chůze: It is five minutes' walk from here.Je to odsud pět minut chůze.

jít: My watch is five minutes fast/slow.Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.

minuta: It is five to nine.Je za pět minut devět.

napřed: The clock is five minutes fast.Hodiny jdou o pět minut napřed.

necelý: in just under ten minutesza necelých 10 minut

pozadu: The clock is five minutes slow.Hodiny jdou o pět minut pozadu.

vykrvácet: The victim bled to death in ten minutes.Oběť vykrvácela za deset minut.

personnel: voj. anti-personnel mineprotipěchotní mina

silence: minute's silenceminuta ticha

sonic: sonic mineakustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

clock: The clock is 10 minutes slow.Hodiny jdou o 10 minut pozadu.

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

most: You have 15 minutes at the most.Máš maximálně 15 minut.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

minout: Go straight ahead. You can't miss it.Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.