Hlavní obsah

silence [ˈsaɪləns]

Podstatné jméno

  1. ticho, mlčeníput sb to silenceumlčet koho pádnými argumentyminute's silenceminuta ticha
  2. klid, ticho(st) místa
  3. on/about sth mlčení, nevypovídání, mlčenlivost ohledně čehooath of silenceslib mlčenlivostipráv. right to/of silenceprávo nevypovídatwall of silencehradba mlčení

Vyskytuje se v

silence: about sth přestat mlčet, (konečně) promluvit o čem již dále netajitbreak one's silence

break: prolomit tichobreak the silence

deafening: hrobové tichodeafening silence

deathly: hrobové tichodeathly silence

stony: beze slova, v naprostém tichu, bez hlesnutíin stony silence

vow: být vázán slibem mlčeníbe under a vow of silence

embarrassed: trapné tichoembarrassed silence

hrobní: hrobové tichodead/deafening/deathlike silence

mlčenlivost: slib mlčenlivostioath of silence, pledge of secrecy

přejít: přejít co mlčenímpass sth over in silence

ticho: minuta tichaminute of silence, one minute's silence

klid: Klid! Ticho!Silence!, Order!

přerušit: přerušit mlčeníbreak the silence

zachovat: zachovat mlčeníkeep silence, remain silent

conspiracy: hradba mlčení všech svědků ap.conspiracy of silence