Hlavní obsah

přestat

Dokonavé sloveso

  1. (nečinit) s čím stop, quit (doing) sthform. cease to do sth, leave off doing sth(ukončit) endform. discontinue sthPřestal kouřit.He quit smoking.Přestaň (s tím)!Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!Přestaň si dělat legraci.Stop joking.
  2. (pominout) cease, stop(přejít) passPřestalo pršet.The rain has stopped., It ceased to rain.

Vyskytuje se v

ovládat se: přestat se ovládatlose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/top

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

litovat: Přestaň se litovat!Stop feeling sorry for yourself!

říct: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

vymlouvat se: Přestaň se vymlouvat!Stop making excuses!

vyrábět: Produkt se přestal vyrábět ...The product was discontinued ...