Hlavní obsah

stop [stɒp]

Vyskytuje se v

short: zastavit (se) před čím nedorazit až na místo, přen. neudělat costop short of (doing) sth

stop: (doing) sth vyvarovat se, zdržet se čeho neučinitstop osf from

whistle-stop: krátká zastávka na předvolebním turné politikawhistle stop

by: zastavit se u koho, zaskočit za kýmstop by sb

dead: i přen. úplně se zastavitcome to a dead stop

emergency: nouzové (za)brzdění v autě ap.emergency stop

knob: rejstříková sklopka u varhanhud. stop-knob

pit stop: zastavit v boxech závodníkmake a pit stop

pull: zastavit, zabrzdit řidič, auto ap.pull to a stop

request: zastávka na znamenírequest stop

sign: hovor. stopka, (dopravní) značka Stop!stop sign

subway: zastávka metrasubway stop

tour: poznávací zájezd s četnými zastávkamiwhistle-stop tour

tram: tramvajová zastávkatram stop

fire: Přestaňte střílet!Stop firing!

fuss: Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.Stop fussing.

minded: Komise hodlá zastavit výzkum.The committee is minded to stop the research.

tell: Říkal jsem ti, abys přestal.I told you to stop.

unless: Pokud s tím nepřestaneš ...Unless you stop it ...