Hlavní obsah

stop [stɒp]

Vyskytuje se v

short: stop short of (doing) sthzastavit (se) před čím nedorazit až na místo, přen. neudělat co

whistle-stop: whistle stopkrátká zastávka na předvolebním turné politika

by: stop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým

dead: come to a dead stopi přen. úplně se zastavit

emergency: emergency stopnouzové (za)brzdění v autě ap.

knob: hud. stop-knobrejstříková sklopka u varhan

pit stop: make a pit stopzastavit v boxech závodník

pull: pull to a stopzastavit, zabrzdit řidič, auto ap.

request: request stopzastávka na znamení

sign: stop signhovor. stopka, (dopravní) značka Stop!

subway: subway stopzastávka metra

tour: whistle-stop tourpoznávací zájezd s četnými zastávkami

tram: tram stoptramvajová zastávka

fire: Stop firing!Přestaňte střílet!

fuss: Stop fussing.Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.

tell: I told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.

unless: Unless you stop it ...Pokud s tím nepřestaneš ...