Hlavní obsah

emergency [ɪˈmɜːdʒənsɪ]

Přídavné jméno

  • nouzový, havarijní, krizovýemergency power unitzáložní zdroj (energie)emergency meetingmimořádné zasedáníemergency exitnouzový východemergency landingnouzové přistáníemergency committeekrizový štábemergency roomoddělení pohotovosti lékařské, pohotovost oddělení

Vyskytuje se v

case: in case of emergencyv případě nepředvídané události

distribution: emergency food distributionnouzové přidělování potravin

emergency: emergency vehiclezásahové vozidlo

exit: emergency exitnouzový východ

state: state of emergencystav ohrožení, mimořádný stav

wartime: wartime emergencyválečný stav nouze

asistent: (emergency) brake assist(nouzový) brzdový asistent

brzda: emergency cord, BrE communication cordzáchranná brzda

krizový: emergency committeekrizový štáb

naléhavý: emergencynaléhavý případ

nouzový: emergency landing, s poškozením letounu crash landing, kvůli poruše ap. forced landingnouzové přistání

odstavný: emergency lane, breakdown lane, BrE též hard shoulderdopr. odstavný pruh

přistání: emergency landing, havarijní crash-landingnouzové přistání

ruční: BrE handbrake, parking/AmE emergency brakeruční brzda

schodiště: fire escape, escape stair, emergency staircasepožární schodiště nouzové

stav: state of emergencyvýjimečný stav

tísňový: emergency/distress calltísňové volání

únikový: emergency exitúnikový východ

volání: emergency/local calltísňové/místní volání

východ: main/emergency exithlavní/nouzový východ

záchranný: BrE communication cord, hl. AmE emergency brakezáchranná brzda ve vlaku ap.