Hlavní obsah

emerge [ɪˈmɜːdʒ]

Vyskytuje se v

surface: emerge on/from the surfacevyplout na hladinu/povrch

najevo: come out, transpire, come to light, emergevyjít najevo

povrch: emerge, come to the surfacevynořit se na povrch

ukázat se: It emerged that ...Ukázalo se, že ...

vynořit se: Sun emerged from behind the clouds.Slunce se vynořilo z mraků.

vyplynout: As emerged from the analysis ...Jak vyplynulo z analýzy ...

emerge: emerge victoriousvyjít (z boje) jako vítěz