Hlavní obsah

spread [spred]

Vyskytuje se v

spread over: spread sth overrozložit co na dlouhé období ap.

wildfire: spread like wildfirešířit se rychlostí blesku/jako lavina

load: spread the loadrozložit zatížení

middle-aged: middle-aged spreadpneumatika, bříško, pupík staršího člověka

blud: spread fallaciesšířit bludy

máslo: spread butter on sth, butter sthnamazat co máslem

lavinovitě: spread like wildfirelavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.

mazat: spread sth with butter, spread butter on sth, butter sthmazat co máslem

rozšířit: spread infectionrozšířit infekci

ruka: spread (out) one's armsrozpřáhnout ruce

šířit: spread liesšířit lži

zamezit: prevent the spread of the diseasezamezit šíření nemoci

zastavit: stop/check/curb the spread of sthzastavit šíření čeho

tříštit: spread osf too thinpříliš tříštit své síly

spread: spread (out)sth rozprostřít, rozložit, rozvinout (se) co