Hlavní obsah

spread [spred]

Vyskytuje se v

spread over: spread sth overrozložit co na dlouhé období ap.

wildfire: spread like wildfirešířit se rychlostí blesku/jako lavina

load: spread the loadrozložit zatížení

middle-aged: middle-aged spreadpneumatika, bříško staršího člověka

blud: šířit bludyspread fallacies

máslo: namazat co máslemspread butter on sth, butter sth

lavinovitě: lavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.spread like wildfire

mazat: mazat co máslemspread sth with butter, spread butter on sth, butter sth

rozšířit: rozšířit infekcispread infection

ruka: rozpřáhnout rucespread (out) one's arms

šířit: šířit lžispread lies

šířit: šířit nemocispread diseases

zamezit: zamezit šíření nemociprevent the spread of the disease

zastavit: zastavit šíření čehostop/check/curb the spread of sth

tříštit: příliš tříštit své sílyspread osf too thin