Hlavní obsah

widespread [ˈwaɪdˌspred]

Vyskytuje se v

panovat: Panuje obecný názor, že ...There is a widespread belief that ...