Hlavní obsah

wide [waɪd]

Přídavné jméno-der, -dest

  1. široký postel ap., rozlehlý, širý loukačasto v pomlčkovém spojení jako široko...wide screenširoké plátno kinowide-brimmedse širokou krempou
  2. velký, rozsáhlý podpora, ohlas ap.wide publicityrozsáhlá publicita
  3. výrazný, obrovský, propastný rozdíl ap.wide apartdaleko od sebe dvě věci

Vyskytuje se v

open: wide opendokořán, zcela otevřený

wither: wither (away)chřadnout, scházet, uvadat slábnout, ochabovat

-brimmed: wide-brimmed hatklobouk se širokou krempou

wide: wide screenširoké plátno kino

withering: He gave her a withering look.Zpražil/Usadil ji pohledem.

plátno: wide screenširokoúhlé plátno

rozkročný: wide stancestoj rozkročný

stoj: wide stance, (forward) straddlestoj rozkročný

široko: far and wide, near and farširoko daleko

širokoúhlý: wide screenširokoúhlá obrazovka, širokoúhlé plátno

zrak: open one's eyes widevytřeštit zrak

bohatý: wide choicebohatý výběr

dokořán: open the door wideotevřít dveře dokořán

široký: wide/broad riverširoká řeka

škála: wide range of sthširoká škála čeho

sto: give sth a wide berth, avoid sb/sth like the plaguevyhýbat se komu/čemu na sto honů

vyhnout se: avoid sb/sth like the plague, give sb/sth a wide berthvyhnout se komu/čemu zdaleka

berth: give sb/sth a wide berthvyhnout se komu/čemu zdaleka