Hlavní obsah

velký, veliký

Přídavné jméno

  1. (rozměry) big, great(objemově ap.) large(majestátní) grand(obrovský) huge, gigantic, enormous(prostorný) spaciousvelká písmenacapital letters, capitalsastron. velký třeskbig bangastron. Velký vůz souhvězdíBrE the Plough, AmE Big Dipper
  2. (určitých rozměrů) big(vysoký) tallbýt velký jako cobe the size of sthbýt dvakrát větší než cobe twice the size of sthJak je velký? člověk ap.How tall is he?
  3. (nadměrný) too big(volný - oděv) loose-fitting
  4. (dospělý, odrostlý) big, grown-upUž jsi velká holka.You are a big girl now.
  5. (počtem) great, large(značný) heavy(obrovský) immense, huge(ve velkém množství) large-scalehovor. vydělat velké penízemake big money/a fortunevelký majeteklarge propertyvelká většinalarge/vast majorityve velké nadmořské výšceat high altitudedělat co ve velkémdo sth on a large scale
  6. (důležitý, významný) great, important, big(závažný) major, significant(chyba) grosssport. Velká cenaGrand Prixvelký denbig day
  7. (intenzívní) big, great(bolest ap.) intense, violent(mrazy ap.) severevelký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/angervelká bolestsevere painvelké rizikohigh risksvelký dojemstrong impression
  8. (vlivný) grand, big, prominent

Vyskytuje se v

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

čínský: Velká čínská zeďthe Great Wall of China, přen. Chinese wall

dvakrát: dvakrát větší nežtwice as big as sb/sth

Londýn: Velký Londýn územněsprávní jednotkaGreater London

majetek: velký majetek bohatstvífortune

míra: velkou měroulargely, greatly, to a large extent

množství: ve velkém množstvíin large quantities

mravenečník: mravenečník velkýgiant anteater, ant bear

panda: panda velkágiant panda

pátek: Velký pátekGood Friday

Petr: Petr VelikýPeter the Great

písmeno: velké písmenocapital (letter), upper-case letter

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemmake (great) progress/headway in sth

poptávka: po čem je velká poptávkasth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sth

potíž: bez (větších) potížíwithout (too much) trouble

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíin all probability, most likely

překonat: překonat velkou vzdálenostcover a large distance

pysk: anat. velké/malé stydké pyskylabia majora/minora

ručička: minutová/velká ručičkaminute/big hand

rychlost: velkou/plnou rychlostíat high/full speed

sumec: sumec velkýsheatfish, European catfish

těšit se: těšit se velkému zájmu u kohobe very popular with sb

trochu: trochu většíslightly larger

třesk: astron. velký třeskbig bang

vápno: velké vápno pokutové územíthe (18-yard) box, penalty area

větší: ještě většíeven bigger

větší: čím dál většíbigger and bigger

výr: výr velký(Eurasian) eagle-owl

zeď: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

zvíře: přen. velké zvíře osobabig shot/cheese/wheel/noise/pot, hanl. bigwig

život: velké ztráty na životechheavy casualties, great loss of life

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret

množství: velké množství policistůlarge numbers of policemen

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

nést: Nesl velkou tašku.He was carrying a large bag.

připisovat: Připisoval tomu velkou důležitost.He attached big importance to it.

působit: Hurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.

středně: středně velkýmedium-sized, midsized, moderate-sized, výškou of medium height

svět: největší na světělargest in the world

v, ve: vyrábět ve velkémproduce on a large scale

výběr: velký výběr čeholarge selection/choice of sth

význam: mít velký význam pro cobe of great importance to/for sth

význam: přikládat čemu velký významattach great importance to sth

ztráta: Došlo k velkým ztrátám na životech.There was great/heavy loss of life.

kulový: hovor. velký kulovýnic sweet Fanny Adams, BrE slang. bugger all, fuck all

velká: euf. jít na velkou (stranu) na záchodgo number two, do a number two