Hlavní obsah

loose [luːs]

Přídavné jméno-ser, -sest

  1. volný, nepřipevněný, neuvázanýcome looseuvolnit se, povolit (se) součástka ap.set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnitlet loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit
  2. volně puštěný zvíře ap.break looseutrhnout se, uvolnit se, vyrvat se zvíře, člověk
  3. rozpuštěný vlasy ap.
  4. sypký, kyprý, nesoudržný půda ap.loose teasypaný čajmed. loose stoolsřídká stolice
  5. voj. loose ordervolná formace
  6. nepřesný, vágní výrazy ap.loose translationvolný překlad
  7. zast.zhýralý, prostopášný, uvolněný mravy

Vyskytuje se v

cannon: be a loose cannonchovat se nepředvídatelně, být jako neřízená střela, být nezvladatelný

fast: play fast and loosewith sth chovat se nezodpovědně, dělat čachry s čím

hang: hang loosevolně viset

let: let loosevydat, vypustit zvuk ap.

loose end: be at a loose endnemít nic na práci, nevědět, co s časem

break: break looseutrhnout se, utéct, odpoutat se pes ap.

come: come looseuvolnit se, povolit součástka ap.

order: voj. loose ordervolná formace

shake: shake loose(třepáním) uvolnit, setřepat

screw: have a screw loosemít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normální