Hlavní obsah

loose [luːs]

Přídavné jméno-ser, -sest

  1. volný, nepřipevněný, neuvázanýcome looseuvolnit se, povolit (se) součástka ap.set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnitlet loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit
  2. volně puštěný zvíře ap.break looseutrhnout se, uvolnit se, vyrvat se zvíře, člověk
  3. rozpuštěný vlasy ap.
  4. sypký, kyprý, nesoudržný půda ap.loose teasypaný čajmed. loose stoolsřídká stolice
  5. voj. loose ordervolná formace
  6. nepřesný, vágní výrazy ap.loose translationvolný překlad
  7. zast.zhýralý, prostopášný, uvolněný mravy

Vyskytuje se v

fast: play fast and loosechovat se nezodpovědně

hang: hang loosevolně viset

let: let loosevydat, vypustit zvuk ap.

loose: loose (off)sth vypálit co dávku ze zbraně

loose end: be at a loose endnemít nic na práci, nevědět, co s časem

break: break looseutrhnout se, utéct, odpoutat se pes ap.

come: come looseuvolnit se, povolit součástka ap.

order: voj. loose ordervolná formace

shake: shake loose(třepáním) uvolnit, setřepat

screw: have a screw loosemít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normální

cannon: be a loose cannonchovat se nepředvídatelně, být jako neřízená střela, být nezvladatelný