Hlavní obsah

uvolnit

Dokonavé sloveso

  1. (povolit) co loosen sth, make sth loose(r)(rozvázat) untie sthuvolnit si kravatuloosen one's tie
  2. (zbavit soudržnosti) co loosen, release(upevněné) unfasten, disengage(z usazení ap.) dislodge sth
  3. (cestu ap.) co clear(místnost, byt ap.) form. vacate(zanesené ap.) unclog sthUvolněte cestu!Clear the/Make way!, Gangway!uvolnit místo komu/čemu(novějšímu ap.) make way for sb/sth, (pozici v zaměstnání) move over
  4. (zbavit závazků) koho release, free sb, koho z čeho(z úkolu, povinnosti ap.) let sb off sth
  5. (částku ap.) co release(poskytnout) provide, supply(vyčlenit na určitý účel) appropriate sth
  6. (napětí ap.) co relax, ease(omezující okolnosti) loosen sth

Vyskytuje se v

vyučování: uvolnit koho z vyučováníexcuse sb from school