Hlavní obsah

povolit

Dokonavé sloveso

  1. (dovolit) komu co permit, allow sb to do sth, let sb do sth, co give permission to/for sthTo nepovolím.I won't allow it.
  2. (uvolnit) co loose(n) sth, make sth looser(popustit lano ap.) ease sthPovolil si pásek.He loosened his belt.povolit spojkurelease the clutchpovolit šroubloosen a screw
  3. (polevit v činnosti) v čem slack (up) in sth, slacken(v úsilí též) rest
  4. povolit (se) (šroub, struna ap.) become loosepovolit (se) (řemen ap.) (become) slackpovolit (se) (šroub ap.) come looseTen šroub se povolil.The screw came loose.
  5. (ztratit na intenzitě) ease off, ease up(polevit) form. abate
  6. (poddat se tlaku ap.) čemu yield to sth(ulomit se ap.) give way to sb/sth(být pružný) be flexible

Vyskytuje se v

matice: utáhnout/povolit maticitighten/loosen a nut

come: uvolnit se, povolit součástka ap.come loose

engage: povolit spojku pedálengage the clutch

handbrake: zatáhnout/povolit ruční brzduapply/release the handbrake

loose: uvolnit se, povolit (se) součástka ap.come loose

relax: povolit sevření čehorelax one's grip on sth

povolit: povolit spojkurelease the clutch