Hlavní obsah

rest [rest]

Podstatné jméno

  1. the rest of sth zbytek, ostatek čehoAnd what about the rest of them?A co ti ostatní?for the rest of my lifepo zbytek života
  2. rezervní fond pro nepředvídané výdaje

Podstatné jméno

  1. and the rest, all the rest of it hovor.a tak dále, a vše(chno) co k tomu patří

Sloveso

  1. odpočívat, ležet, šetřit se
  2. on sth form. záviset, záležet, stát (a padat), být založen na čemThe responsibility rests with us.Zodpovědnost leží na nás.
  3. sth swh opřít, položit (si) co kam, podpírat co kdeHe rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.rest osfuvelebit se, usadit se, uložit se k odpočinku ap.
  4. be resting on/against sb/sth spočívat na čem, opírat se o koho/co, ležet na čem
  5. on/against sb/sth opřít se o koho/co, lehnout si na co, spočinout na čem
  6. on sth spočinout, zastavit se na čem pohled ap.

Vyskytuje se v

assured: sb can rest assuredkdo může být klidný, se může spolehnout

peace: Rest in peace.Odpočívej v pokoji.

resting place: (final) resting placemísto posledního odpočinku hrob, hřbitov

book: book reststojan na knihu pro čtení

chin: chin restpodbradek houslí ap.

leg: leg restopěrka na nohy

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.

need: I was badly in need of a rest.Nutně jsem si potřeboval odpočinout.