Hlavní obsah

rest [rest]

Podstatné jméno

  1. the rest of sth zbytek, ostatek čehoAnd what about the rest of them?A co ti ostatní?for the rest of my lifepo zbytek života
  2. rezervní fond pro nepředvídané výdaje

Podstatné jméno

  1. and the rest hovor.a tak dále, a vše co k tomu patří

Sloveso

  1. odpočívat, ležet, šetřit se
  2. on sth form. záviset, záležet, stát (a padat), být založen na čem
  3. sth swh opřít, položit (si) co kam, podpírat co kdeHe rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.rest osfuvelebit se, usadit se, uložit se k odpočinku ap.
  4. be resting on/against sb/sth spočívat na čem, opírat se o koho/co, ležet na čem
  5. on/against sb/sth opřít se o koho/co, lehnout si na co, spočinout na čem
  6. on sth spočinout, zastavit se na čem pohled ap.

Vyskytuje se v

peace: Rest in peace.Odpočívej v pokoji.

rest: the restof sth zbytek, ostatek čeho

resting place: (final) resting placemísto posledního odpočinku hrob, hřbitov

book: book reststojan na knihu pro čtení

chin: chin restpodbradek houslí ap.

leg: leg restopěrka na nohy

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.

need: I was badly in need of a rest.Nutně jsem si potřeboval odpočinout.

assured: sb can rest assuredkdo může být klidný, se může spolehnout