Hlavní obsah

restless [ˈrestlɪs or -ləs]

Vyskytuje se v

posedět: be restless, slang. have ants in one's pantschvíli neposedět

budit se: I had a restless night.Pořád jsem se budil.

stání: be restless, be like a cat on a hot tin roof, be on tenterhooks, have itchy feetnemít stání být neklidný