Hlavní obsah

sleepless [ˈsliːplɪs]

Vyskytuje se v

probdělý: after a sleepless night, after a night uppo probdělé noci

sleepless: I was sleepless.Nemohl jsem spát.