Hlavní obsah

sleepless [ˈsliːplɪs]

Vyskytuje se v

sleepless: I was sleepless.Nemohl jsem spát.