Hlavní obsah

sleep [sliːp]

Podstatné jméno

  1. spanífall into sleepusnoutput sb to sleepuspat koho ukolébavkou i anestetikemwalk in one's sleepbýt náměsíčný
  2. spánekwinter sleepzimní spánek

Slovesopt&pp slept

  1. spátI slept till nine.Spal jsem až do devíti.go to sleepjít spát, usnoutsleep away sthprospat, zaspat co
  2. mít místo na spaní stan ap.

Vyskytuje se v

get off: get off (to sleep)usnout, zabrat

sleep: get to sleepusnout chtěně

bag: sleeping bagspací pytel

beauty: beauty sleep(dlouhý) spánek, spánek před půlnocí považovaný za důležitý pro krásu

car: dining/sleeping carjídelní/spací vůz

deep: be in a deep sleeptvrdě spát

deprivation: sleep deprivationnedostatek spánku

deprived: sleep-deprivednevyspalý, trpící nedostatkem spánku

disorder: sleep disordersporuchy spánku

dreamless: dreamless sleepbezesný spánek

envelope: envelope sleeping bagdekový spacák

induce: sleep inducinguspávací, spánek navozující

late: sleep latepřispat si, vyspávat

light: light sleeplehký spánek, lehké spaní

lull: lull to sleepukolébat, uspat dítě

pill: sleeping pillsprášky na spaní

read: read osf/sb to sleepuspat se/koho čtením

sleeping: BrE hovor. sleeping policemanpříčný práh, retardér umělý hrbol na silnici ke zpomalení aut

winter: winter sleepzimní spánek

get back: She couldn't get back to sleep.Nemohla znovu usnout.

good: get a good sleeppořádně se vyspat

itself: The body rebuilds itself in sleep.Tělo se ve spánku regeneruje.

love: She loves sleeping.Strašně ráda spí.

sound: be in a sound sleeptvrdě spát, hovor. zařezávat

log: sleep like a logspát jako dřevo

lůžkový: BrE sleeper, AmE sleeping car, Pullman (car)lůžkový vůz

prášek: sleeping pillprášek na spaní

pytel: sleeping bagspací pytel

spací: sleeping bagspací pytel

spánek: hibernation, winter sleepzimní spánek

spaní: sleeping pillsprášky na spaní

spavý: sleeping sicknessmed. spavá nemoc

šípkový: Sleeping BeautyŠípková Růženka

širák: sleep in the open (air), sleep out, v drsných podmínkách sleep roughspát pod širákem venku

tvrdě: be fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply, hovor. be dead to the worldtvrdě spát

uložit se: lie down to sleep, jít spát go to beduložit se k spánku

uspávací: sleeping druguspávací prášek/prostředek/droga

věčný: eternal rest/sleepeuf. věčný odpočinek/spánek smrt

vůz: sleeping car, sleeper, wagon-litspací vůz

burcovat: rouse sb from his sleepburcovat koho ze spánku

hluboký: deep/sound sleephluboký spánek

moct: I can't sleep.Nemohu spát.

pořádně: get a good sleeppořádně se vyspat

prospat: He spends most of the day sleeping.Většinu dne prospí.

usnout: I couldn't get to sleep.Nemohl jsem usnout.

vykřikovat: cry out in one's sleepvykřikovat ze spaní

vyspat se: You should get some sleep.Měl by ses trošku vyspat.

zdravý: healthy sleepzdravý spánek

dřevo: sleep like a logpřen. spát jako dřevo

hasit: Mind your own business., Let sleeping dogs lie.Nehas, co tě nepálí.

hlava: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím

spát: sleep like a logspát jako dřevo

špalek: sleep like a logspát jako špalek

zabitý: sleep like a log, hovor. be dead to the worldspát jako zabitý

zamhouřit: He didn't sleep a wink.Ani oka nezamhouřil.

zařezaný: sleep like a log, be dead to the worldspát jako zařezaný

drift off: drift off (to sleep)odpadat, usínat pomalu, začínat klimbat