Hlavní obsah

get back

Vyskytuje se v

back: get back to normalvrátit se do normálu

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

when: When I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.

: Call me when he gets back.Až se vrátí, zavolej.

ozvat se: You will hear from me., ještě zavolám zpět ap. I'll get back to you.Ozvu se ti.

vrátit se: I will get back to it later.Vrátím se k tomu později.

kolej: get back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to typevrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejí

spočítat: get even with sb, get sb back, get back at sbspočítat to komu oplatit

get back: She couldn't get back to sleep.Nemohla znovu usnout.