Hlavní obsah

late [leɪt]

Příslovce

  • pozdě pokročilá doba, in sth ke konci, koncem čeho dne, období ap.be up lateponocovat, být dlouho vzhůrulate birdnoční pták člověk zůstávající dlouho vzhůruno later thannejpozději kdysleep latepřispat si, vyspávat

Přídavné jméno-ter, -test

  1. pozdní léto, večeře ap., mladší doba bronzová ap.She is in her late 30s.Táhne jí na 40.in the late 1990'sna konci devadesátých lethist. the late Middle Agespozdní středověkgeol. late Tertiarymladší třetihorylate fee(zvýšený) poplatek za zpožděnílate markpoznámka za pozdní příchod do třídní knihy
  2. pokročilý čas
  3. opožděný zpoždění majícíI'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.be latemít zpoždění, přijít pozdě
  4. (nedávno) zesnulý
  5. of sth form. donedávna působící/pracující/žijící kde

Vyskytuje se v

later: později, následně, potélater on

latest: nejpozdější (možný), nejzazší datum ap.the latest

leave: příliš dlouho odkládat coleave sth too late

night: jít brzy/pozdě spáthave an early/late night

see: tak zatím rozloučení, uvidíme se později, zatím nashlesee you (later), be seeing you

sooner: dřív(e) nebo pozdějisooner or later

afternoon: (pozdě) odpoledne(late) in the afternoon

eighty: konec osmdesátých let dvacátého stoletílate nineteen eighties

on: pozdějilater on

payer: pozdě platící (zákazníci)/dlužníci, plátci v prodlenílate payers

riser: ten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstáválate riser

tertiary: mladší třetihorylate Tertiary

apologize: Omluvila se, že přišla pozdě.She apologized for being late.

date: pozdějiat a later date

fad: poslední módní výstřelekthe latest fad

fashion: Obléká se podle poslední módy.She dresses in the latest fashion.

happening: nejnovější dění/událostilatest happenings

less: necelou hodinu natoless than one hour later

might: Možná, že toho budu později litovat.I might regret it later.

outsell: Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.The latest model outsold all previous ones.

sure: Určitě přijde pozdě.He is sure to be late.

too: Už je příliš pozdě.It's too late now.

twenty: koncem dvacátých letin the late twenties

unreadable: Jeho nejnovější román se nedá číst.His latest novel is unreadable.

very: ten nejnovější, nejposlednějšíthe very latest

alligator: Tak těpic., Tak zatím. při loučeníSee you later, alligator!

run: mít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánovánobe running late

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

nejpozději: co nejpozdějias late as possible

noc: (pozdě) v noci(late) at night

nový: nejnovější zprávy poslední dostupnéthe latest news, reportáž ap. newsflash

poslední: poslední doboulately, recently, of late

pozadu: být pozadube (falling) behind, proces ap. be running late

pozdě: pozdějilater, někdy v budoucnu at some time in the future

přijít: přijít pozdě kambe late for sth

skluz: být ve skluzube behind schedule, proces ap. též be running late

středověk: pozdní středověkLate Middle Ages

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

zpoždění: mít zpožděníbe late, vlak ap. též be delayed, proces ap. be running late

život: na sklonku životalate in life, at the end of one's life, in one's declining years

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

čerstvý: čerstvé zprávylatest news

dlouho: zůstat dlouho vzhůrustay up late

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

konec: na konci devadesátých letin the late nineties

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

nachýlit se: Čas se nachýlil.It's getting late., již není moc času Time is running out.

omlouvat se: Omlouvám se, že jdu pozdě.I'm sorry for being late.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

pokročilý: pokročilá hodinalate hour

pozdější: nechat co na pozdější dobuleave sth for later

pozdní: pozdní příjezd/příchodlate arrival, being late

prominout: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

přidat se: Přidám se k vám později.I'll join you later.

příchod: pozdní příchodlate arrival

příjezd: pozdní příjezdlate arrival

trochu: Jdeš trochu pozdě.You are a bit late.

vrátit se: Vrátím se k tomu později.I will get back to it later.

vstát: vstát brzy/pozděget up early/late

vzkázat: Vzkázal, že se opozdí.He sent word that he would be late.

výkřik: poslední výkřik módythe latest fashion/BrE slang. rave, dernier cri

late: ponocovat, být dlouho vzhůrube up late