Hlavní obsah

late [leɪt]

Příslovce

  • pozdě pokročilá doba, in sth ke konci, koncem čeho dne, období ap.be up lateponocovat, být dlouho vzhůrulate birdnoční pták člověk zůstávající dlouho vzhůruno later thannejpozději kdysleep latepřispat si, vyspávat

Přídavné jméno-ter, -test

  1. pozdní léto, večeře ap., mladší doba bronzová ap.She is in her late 30s.Táhne jí na 40.in the late 1990'sna konci devadesátých lethist. the late Middle Agespozdní středověkgeol. late Tertiarymladší třetihorylate fee(zvýšený) poplatek za zpožděnílate markpoznámka za pozdní příchod do třídní knihy
  2. pokročilý čas
  3. opožděný zpoždění majícíI'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.be latemít zpoždění, přijít pozdě
  4. (nedávno) zesnulý
  5. of sth form. donedávna působící/pracující/žijící kde

Vyskytuje se v

later: later onpozději, následně, poté

latest: the latestnejpozdější (možný), nejzazší datum ap.

latest: at the latestnejpozději kdy

leave: leave sth too latepříliš dlouho odkládat co

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

see: see you (later), be seeing youtak zatím rozloučení, uvidíme se později, zatím nashle

sooner: sooner or laterdřív(e) nebo později

afternoon: (late) in the afternoon(pozdě) odpoledne

eighty: late nineteen eightieskonec osmdesátých let dvacátého století

later: sooner or laterdříve či později

later: later yearsposlední léta života, závěrečná epocha

later: in later lifeke stáru, ve vyšším věku

latest: latest newsnejnovější zprávy

on: later onpozději

payer: late payerspozdě platící (zákazníci)/dlužníci, plátci v prodlení

riser: late riserten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstává

tertiary: late Tertiarymladší třetihory

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

date: at a later datepozději

fad: the latest fadposlední módní výstřelek

fashion: She dresses in the latest fashion.Obléká se podle poslední módy.

happening: latest happeningsnejnovější dění/události

later: See you later.Tak zatím (na shledanou).

later: later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsíce

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.

sure: He is sure to be late.Určitě přijde pozdě.

too: It's too late now.Už je příliš pozdě.

twenty: in the late twentieskoncem dvacátých let

unreadable: His latest novel is unreadable.Jeho nejnovější román se nedá číst.

very: the very latestten nejnovější, nejposlednější

alligator: See you later, alligator!Tak těpic., Tak zatím. při loučení

run: be running latemít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánováno

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

nejpozději: co nejpozdějias late as possible

noc: (pozdě) v noci(late) at night

nový: nejnovější zprávy poslední dostupnéthe latest news, reportáž ap. newsflash

poslední: poslední doboulately, recently, of late

pozadu: být pozadube (falling) behind, proces ap. be running late

pozdě: pozdějilater, někdy v budoucnu at some time in the future

přijít: přijít pozdě kambe late for sth

skluz: být ve skluzube behind schedule, proces ap. též be running late

středověk: pozdní středověkLate Middle Ages

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

zpoždění: mít zpožděníbe late, vlak ap. též be delayed, proces ap. be running late

život: na sklonku životalate in life, at the end of one's life, in one's declining years

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

čerstvý: čerstvé zprávylatest news

dlouho: zůstat dlouho vzhůrustay up late

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

koncem: koncem devadesátých letin the late nineties

konec: na konci devadesátých letin the late nineties

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

nachýlit se: Čas se nachýlil.It's getting late., již není moc času Time is running out.

nový: nejnovější verzethe latest version, aktualizovaná updated version

omlouvat se: Omlouvám se, že jdu pozdě.I'm sorry for being late.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

pokročilý: pokročilá hodinalate hour

pozdě: Jdu pozdě?Am I late?

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

pozdě: Je pozdě. Měli bychom jít.It's late. We should go.

pozdější: nechat co na pozdější dobuleave sth for later

pozdní: pozdní příjezd/příchodlate arrival, being late

pozdní: pozdní létolate summer

prominout: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

přidat se: Přidám se k vám později.I'll join you later.

příchod: pozdní příchodlate arrival

příjezd: pozdní příjezdlate arrival

přijít: Přijdu pozdě do školy.I'll be late for school.

trochu: Jdeš trochu pozdě.You are a bit late.

vrátit se: Vrátím se k tomu později.I will get back to it later.

vstát: vstát brzy/pozděget up early/late

vzkázat: Vzkázal, že se opozdí.He sent word that he would be late.

zpoždění: Máš zpoždění.You are late.

pozdě: Nikdy není pozdě.It is never too late.

výkřik: poslední výkřik módythe latest fashion/BrE slang. rave, dernier cri