Hlavní obsah

pracující

Vyskytuje se v

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

pracovat: pracovat na směnywork (in) shifts

pracovat: pracovat na částečný úvazekwork part-time, be in part-time employment

přesčas: pracovat přesčaswork overtime

tvrdě: tvrdě pracovat/trénovatwork/train hard

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

částečný: Pracuji na částečný úvazek.I work part-time.

jako: Pracovala jako učitelka.She worked as a teacher.

oddech: pracovat bez oddechuwork without rest/respite

pole: Pracují na poli.They work in the fields., obdělávají půdu They work on the land.

pracovat: Tvrdě jsem na to pracoval.I worked hard to get it.

pracovat: Kde pracuješ?Where do you work?

rád: Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.

skupina: pracovat ve skupináchwork in groups

směna: pracovat na směnywork (in) shifts

těžce: těžce pracovatwork hard

tlak: pracovat pod tlakem času ap.work under pressure

pracovat: Čas pracuje pro nás.Time is on our side., Time is in our favour.