Hlavní obsah

běda

Příslovce

  1. (zle) komu woe betide sbBěda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!
  2. až běda (velice) unspeakably, more than enough

Vyskytuje se v

woe: Běda vám/tobě!Woe betide you!

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!