Hlavní obsah

later [ˈleɪtə]

Související hesla

comp of late

Příslovce

  • později, potomSee you later.Tak zatím (na shledanou).later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsícesooner or laterdříve či později

Vyskytuje se v

later: later onpozději, následně, poté

latest: the latestnejpozdější (možný), nejzazší datum ap.

leave: leave sth too latepříliš dlouho odkládat co

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

see: see you (later), be seeing youtak zatím rozloučení, uvidíme se později, zatím nashle

sooner: sooner or laterdřív(e) nebo později

afternoon: (late) in the afternoon(pozdě) odpoledne

eighty: late nineteen eightieskonec osmdesátých let dvacátého století

on: later onpozději

payer: late payerspozdě platící (zákazníci)/dlužníci, plátci v prodlení

riser: late riserten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstává

tertiary: late Tertiarymladší třetihory

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

date: at a later datepozději

fad: the latest fadposlední módní výstřelek

fashion: She dresses in the latest fashion.Obléká se podle poslední módy.

happening: latest happeningsnejnovější dění/události

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.

sure: He is sure to be late.Určitě přijde pozdě.

too: It's too late now.Už je příliš pozdě.

twenty: in the late twentieskoncem dvacátých let

unreadable: His latest novel is unreadable.Jeho nejnovější román se nedá číst.

very: the very latestten nejnovější, nejposlednější

alligator: See you later, alligator!Tak těpic., Tak zatím. při loučení

run: be running latemít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánováno

nechat: leave sth until later, put sth on holdnechat co na později

nejpozději: as late as possibleco nejpozději

noc: (late) at night(pozdě) v noci

nový: the latest news, reportáž ap. newsflashnejnovější zprávy poslední dostupné

poslední: lately, recently, of lateposlední dobou

pozadu: be (falling) behind, proces ap. be running latebýt pozadu

pozdě: later, někdy v budoucnu at some time in the futurepozději

přijít: be late for sthpřijít pozdě kam

skluz: be behind schedule, proces ap. též be running latebýt ve skluzu

středověk: Late Middle Agespozdní středověk

vydání: first/new/latest/book editionprvní/nové/nejnovější/knižní vydání

vzhůru: be up/sit up/stay up latebýt/zůstat dlouho vzhůru

zpoždění: be late, vlak ap. též be delayed, proces ap. be running latemít zpoždění

život: late in life, at the end of one's life, in one's declining yearsna sklonku života

běda: Woe betide anyone coming late!Běda tomu, kdo přijde pozdě!

čerstvý: latest newsčerstvé zprávy

dlouho: stay up latezůstat dlouho vzhůru

dostat se: We will come to that later.K tomu se dostaneme později.

koncem: later this monthkoncem tohoto měsíce

konec: in the late ninetiesna konci devadesátých let

léto: in the early/late sixtieszačátkem/koncem šedesátých let

měsíc: later this month, at the end of this monthkoncem tohoto měsíce

nachýlit se: It's getting late., již není moc času Time is running out.Čas se nachýlil.

omlouvat se: I'm sorry for being late.Omlouvám se, že jdu pozdě.

omluvit se: He apologized for being late.Omluvil se, že přišel pozdě.

pokročilý: late hourpokročilá hodina

pozdější: leave sth for laternechat co na pozdější dobu

pozdní: late arrival, being latepozdní příjezd/příchod

prominout: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

přidat se: I'll join you later.Přidám se k vám později.

příchod: late arrivalpozdní příchod

příjezd: late arrivalpozdní příjezd

trochu: You are a bit late.Jdeš trochu pozdě.

vrátit se: I will get back to it later.Vrátím se k tomu později.

vstát: get up early/latevstát brzy/pozdě

vzkázat: He sent word that he would be late.Vzkázal, že se opozdí.

late: be up lateponocovat, být dlouho vzhůru

výkřik: the latest fashion/BrE slang. rave, dernier criposlední výkřik módy