Hlavní obsah

koncem

Předložka

  • čeho by/towards the end of sth(v pozdější části) later sthkoncem tohoto měsícelater this monthkoncem devadesátých letin the late nineties

Vyskytuje se v

bez, beze: bez konceendless, unending

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

do: až do konce(up) to the end

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

konec: druhý od koncelast but one

začátek: od začátku do koncefrom start to finish

citovat: Cituji ... konec citátu.Quote ... unquote.

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

spět: spět ke koncibe drawing to a close

šťastný: film se šťastným koncemfilm with a happy ending

týden: koncem týdneby the end of the week

zdárný: dovést co ke zdárnému koncibring sth to a successful conclusion, finish sth successfully

rozum: být s rozumem v koncíchbe at one's wits' end

butt: bodnutí koncem hole v hokejisport. butt-ending

cliff-hanger: (velmi) napínavý koneccliff-hanger ending

close: na konci dneat the close of the day

doom: najít svůj osud, dojít koncemeet one's doom

eighty: konec osmdesátých let dvacátého stoletílate nineteen eighties

ending: šťastný konechappy ending

finish: od začátku do koncefrom start to finish

finishing: konec pracovní dobyfinishing time

misconduct: osobní trest/vyloučení do konce utkánígame misconduct

over: konec komunikace vysílačkouover and out

quote: cituji ... konec citátuquote ... unquote

rear: být až na konci, být poslední ve frontě ap.be at the rear of sth

unquote: cituji ... konec citátuquote ... unquote

death: To bude můj konec.That will be the death of me!

last: Své nejlepší víno jsem si nechal na konec.I've left my best wine until last.

late: na konci devadesátých letin the late 1990's

later: koncem tohoto týdne/měsícelater this week/month

side: Je to na druhém konci města.It's on the other side of the town.

twenty: koncem dvacátých letin the late twenties

up: Čas vypršel., Je konec limitu.Time is up.

end: i přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.end of the line

koncem: koncem tohoto měsícelater this month