Hlavní obsah

later [ˈleɪtə]

Související hesla

comp of late

Příslovce

  • později, potomSee you later.Tak zatím (na shledanou).later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsícesooner or laterdříve či později

Vyskytuje se v

late: late in the dayna poslední chvíli, až příliš pozdě, za pět minut dvanáct

late: of latev poslední době, nedávno

latest: the latestnejpozdější (možný), nejzazší datum ap.

latest: at the latestnejpozději kdy

leave: leave sth too latepříliš dlouho odkládat co

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

see: see you (later), be seeing youtak zatím rozloučení, uvidíme se později, zatím nashle

sooner: sooner or laterdřív(e) nebo později

afternoon: (late) in the afternoon(pozdě) odpoledne

eighty: late nineteen eightieskonec osmdesátých let dvacátého století

late: be up lateponocovat, být dlouho vzhůru

late: late birdnoční pták člověk zůstávající dlouho vzhůru

late: no later thannejpozději kdy

late: sleep latepřispat si, vyspávat

late: hist. the late Middle Agespozdní středověk

late: geol. late Tertiarymladší třetihory

late: late fee(zvýšený) poplatek za zpoždění

late: late markpoznámka za pozdní příchod do třídní knihy

late: be latemít zpoždění, přijít pozdě

latest: latest newsnejnovější zprávy

on: later onpozději

payer: late payerspozdě platící (zákazníci)/dlužníci, plátci v prodlení

riser: late riserten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstává

tertiary: late Tertiarymladší třetihory

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

date: at a later datepozději

fad: the latest fadposlední módní výstřelek

fashion: She dresses in the latest fashion.Obléká se podle poslední módy.

happening: latest happeningsnejnovější dění/události

late: She is in her late 30s.Táhne jí na 40.

late: in the late 1990'sna konci devadesátých let

late: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.

sure: He is sure to be late.Určitě přijde pozdě.

too: It's too late now.Už je příliš pozdě.

twenty: in the late twentieskoncem dvacátých let

unreadable: His latest novel is unreadable.Jeho nejnovější román se nedá číst.

very: the very latestten nejnovější, nejposlednější

alligator: See you later, alligator!Tak těpic., Tak zatím. při loučení

run: be running latemít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánováno

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

nejpozději: co nejpozdějias late as possible

noc: (pozdě) v noci(late) at night

nový: nejnovější zprávy poslední dostupnéthe latest news, reportáž ap. newsflash

poslední: poslední doboulately, recently, of late

pozadu: být pozadube (falling) behind, proces ap. be running late

pozdě: pozdějilater, někdy v budoucnu at some time in the future

přijít: přijít pozdě kambe late for sth

skluz: být ve skluzube behind schedule, proces ap. též be running late

středověk: pozdní středověkLate Middle Ages

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

zpoždění: mít zpožděníbe late, vlak ap. též be delayed, proces ap. be running late

život: na sklonku životalate in life, at the end of one's life, in one's declining years

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

čerstvý: čerstvé zprávylatest news

dlouho: zůstat dlouho vzhůrustay up late

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

koncem: koncem devadesátých letin the late nineties

konec: na konci devadesátých letin the late nineties

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

nachýlit se: Čas se nachýlil.It's getting late., již není moc času Time is running out.

nový: nejnovější verzethe latest version, aktualizovaná updated version

omlouvat se: Omlouvám se, že jdu pozdě.I'm sorry for being late.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

pokročilý: pokročilá hodinalate hour

pozdě: Jdu pozdě?Am I late?

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

pozdě: Je pozdě. Měli bychom jít.It's late. We should go.

pozdější: nechat co na pozdější dobuleave sth for later

pozdní: pozdní příjezd/příchodlate arrival, being late

pozdní: pozdní létolate summer

prominout: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

přidat se: Přidám se k vám později.I'll join you later.

příchod: pozdní příchodlate arrival

příjezd: pozdní příjezdlate arrival

přijít: Přijdu pozdě do školy.I'll be late for school.

trochu: Jdeš trochu pozdě.You are a bit late.

vrátit se: Vrátím se k tomu později.I will get back to it later.