Hlavní obsah

later [ˈleɪtə]

Související hesla

comp of late

Příslovce

  • později, potomSee you later.Tak zatím (na shledanou).later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsícesooner or laterdříve či později

Vyskytuje se v

later: později, následně, potélater on

latest: nejpozdější (možný), nejzazší datum ap.the latest

leave: příliš dlouho odkládat coleave sth too late

night: jít brzy/pozdě spáthave an early/late night

see: tak zatím rozloučení, uvidíme se později, zatím nashlesee you (later), be seeing you

sooner: dřív(e) nebo pozdějisooner or later

afternoon: (pozdě) odpoledne(late) in the afternoon

eighty: konec osmdesátých let dvacátého stoletílate nineteen eighties

on: pozdějilater on

payer: pozdě platící (zákazníci)/dlužníci, plátci v prodlenílate payers

riser: ten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstáválate riser

tertiary: mladší třetihorylate Tertiary

apologize: Omluvila se, že přišla pozdě.She apologized for being late.

date: pozdějiat a later date

fad: poslední módní výstřelekthe latest fad

fashion: Obléká se podle poslední módy.She dresses in the latest fashion.

happening: nejnovější dění/událostilatest happenings

less: necelou hodinu natoless than one hour later

might: Možná, že toho budu později litovat.I might regret it later.

outsell: Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.The latest model outsold all previous ones.

sure: Určitě přijde pozdě.He is sure to be late.

too: Už je příliš pozdě.It's too late now.

twenty: koncem dvacátých letin the late twenties

unreadable: Jeho nejnovější román se nedá číst.His latest novel is unreadable.

very: ten nejnovější, nejposlednějšíthe very latest

alligator: Tak těpic., Tak zatím. při loučeníSee you later, alligator!

run: mít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánovánobe running late

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

nejpozději: co nejpozdějias late as possible

noc: (pozdě) v noci(late) at night

nový: nejnovější zprávy poslední dostupnéthe latest news, reportáž ap. newsflash

poslední: poslední doboulately, recently, of late

pozadu: být pozadube (falling) behind, proces ap. be running late

pozdě: pozdějilater, někdy v budoucnu at some time in the future

přijít: přijít pozdě kambe late for sth

skluz: být ve skluzube behind schedule, proces ap. též be running late

středověk: pozdní středověkLate Middle Ages

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

zpoždění: mít zpožděníbe late, vlak ap. též be delayed, proces ap. be running late

život: na sklonku životalate in life, at the end of one's life, in one's declining years

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

čerstvý: čerstvé zprávylatest news

dlouho: zůstat dlouho vzhůrustay up late

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

konec: na konci devadesátých letin the late nineties

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

nachýlit se: Čas se nachýlil.It's getting late., již není moc času Time is running out.

omlouvat se: Omlouvám se, že jdu pozdě.I'm sorry for being late.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

pokročilý: pokročilá hodinalate hour

pozdější: nechat co na pozdější dobuleave sth for later

pozdní: pozdní příjezd/příchodlate arrival, being late

prominout: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

přidat se: Přidám se k vám později.I'll join you later.

příchod: pozdní příchodlate arrival

příjezd: pozdní příjezdlate arrival

trochu: Jdeš trochu pozdě.You are a bit late.

vrátit se: Vrátím se k tomu později.I will get back to it later.

vstát: vstát brzy/pozděget up early/late

vzkázat: Vzkázal, že se opozdí.He sent word that he would be late.

late: na poslední chvíli, až příliš pozdě, za pět minut dvanáctlate in the day

výkřik: poslední výkřik módythe latest fashion/BrE slang. rave, dernier cri