Hlavní obsah

léto

Podstatné jméno, rod střední

  1. (období) summer, summertimev létěin (the) summerJe léto.It is summertime.
  2. (rok) yearléta letoucí, po celá létafor years and years, for agesKolik je ti let?How old are you?začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

Vyskytuje se v

babí: babí létoIndian summer, kolem 18. října St Luke's summer, kolem 11. listopadu St Martin's summer

budoucí: v budoucích letechin the years to come

čtyřicátý: čtyřicátá létathe forties

dálkový: dálkové letylong-haul flights

devadesátý: začátkem devadesátých letin the early nineties

dívčí: dívčí létagirlhood

dvacátý: dvacátá létathe twenties

kosmický: kosmické letyspace flights

let: pravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letscheduled/international/domestic flight

let: vyhlídkový letsightseeing flight

loni: loni v létělast summer

mezipřistání: let bez mezipřistánínonstop flight

osmdesátý: osmdesátá létathe eighties, the 80's

padesátý: padesátá létathe fifties

pravidelný: pravidelný letregular flight

sedmdesátý: sedmdesátá létathe seventies, the 70's

střemhlavý: let. střemhlavý letnose-dive, nosedive

šedesátý: šedesátá létathe sixties

třicátý: ve třicátých letechin the thirties

vnitrostátní: vnitrostátní letdomestic flight

být: Je mi dvacet pět (let).I'm twenty five.

devatenáctý: osmdesátá léta devatenáctého stoletíeighteen eighties

dovršit: dovršit 18 letturn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18

hrozit: Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

kolik: Od/Do kolika let? věkuFrom/Till what age?

koncem: koncem devadesátých letin the late nineties

konec: na konci devadesátých letin the late nineties

let: Měli jste příjemný let?Did you have a good flight?

pozdní: pozdní létolate summer

sólový: let. sólový letsolo flight

trvat: Jak dlouho trvá let?How long does the flight take?

věk: ve věku čtyřiceti letat the age of forty

vesmír: lety do vesmíruspace flights

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenísentence sb to ten year's imprisonment

vrchol: vrchol přílivu/létahigh tide/summer

začátek: na začátku 90. letin the early 90s

žhavý: žhavé létoscorching/blazing/blistering summer

back: a few years backpřed pár lety

charter: charter (flight)charterový let najatým letadlem

direct: direct flightpřímý let, přímá letecká linka

domestic: domestic flightvnitrostátní let

early: in the early 90sna začátku 90. let

eighty: late nineteen eightieskonec osmdesátých let dvacátého století

flight: connecting flight(letecký) přípoj, navazující let

flight: manned space flightlet do vesmíru s lidskou posádkou

haul: long-haul flightdálkový let

hungry: hungry yearshladová léta nouze ap.

internal: internal flightvnitrostátní let

joy: joy flightvyhlídkový let

later: later yearsposlední léta života, závěrečná epocha

long-haul: long haul flightdálkový let

onward: onward flightnavazující let

sightseeing: sightseeing flightvyhlídkový let

space: space flightvesmírný let

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

summer: last summerloni v létě

teen: teen years(období) dospívání, telecí léta věk 13-19 let

test: test flightzkušební let

travel: space travellety do vesmíru

year: year of graceléta páně

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

billion: 5 billion years5 miliard let

board: Flight 132 is now boarding.Nastupujte na let 132.

late: in the late 1990'sna konci devadesátých let

live: And he lived to be 98.A dožil se 98 let.

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

ninety: in the early ninetieszačátkem devadesátých let

old: How old are you?Kolik ti je let?

old: five years older thano pět let starší než

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

she: She is ten.Je jí deset (let).

summer: in (the) summer of 1976v létě 1976

take: It will take (us) years.To (nám) potrvá léta.

the: in the thirtiesve třicátých letech

twenty: in the late twentieskoncem dvacátých let