Hlavní obsah

board [bɔːd]

Sloveso

  1. sth nastoupit, nasednout do čeho vlaku, letadla, jít na palubu čeho lodiFlight 132 is now boarding.Nastupujte na let 132.board a planenastoupit do letadlaboarding platformnástupní plošina u dveří autobusu ap.
  2. stravovat se kde

Slovní spojení

baseboard billboard blackboard board and lodging board game boardroom boardwalk breadboard bulletin board cardboard chalkboard checkerboard cheeseboard chessboard chipboard chopping board circuit board clapboard clapperboard clipboard cupboard cutting board dartboard dashboard diving board drainboard draining board draughts board drawing board floorboard full board half board hardboard headboard inboard ironing board keyboard mortar board motherboard noticeboard outboard plasterboard printed circuit board school board scoreboard seaboard shipboard sideboard signboard skateboard skirting board sounding board springboard starboard storyboard surfboard switchboard whiteboard

Vyskytuje se v

board: vedení, rada, výbor organizacethe board

executive: výkonný výbor, výkonná rada organizace ap.the executive (committee)/board

advisory: poradní sbor/orgánadvisory board/body

boarding: prkenná podlahastav. floor boarding

chairman: předseda představenstvachairman of the board

conciliation: smírčí komiseconciliation board/commission

director: správní rada společnostiboard of directors

distribution: rozvodná deskaelektr. distribution board

free: vyplaceně na palubu/vagón/nákladní auto prodejce hradí všechny náklady až do okamžiku naložení zbožíekon. free on board/rail/truck

game: stolní/desková hratable/board game

gypsum: sádrokarton deskovýgypsum board

match: deska s perem a drážkoutech. match-board

notice: nástěnka, vývěskanotice board

number: číselná tabulenumber board

parole: výbor schvalující podmínečné propuštěníparole board

pastry: vál (na těsto)pastry board

plug-in: přídavná/výměnná/zásuvná deskaplug-in board

president: předseda školské rady místníPresident of the Board of Education

pulp: dřevitá lepenkapulp board

race: člunková dráhatext. race (board)

rolling: (kuchyňský) válrolling board

step: stupátko schodůstep board

supervisory: dozorčí radaekon. supervisory board

tourist: úřad cestovního ruchutourist board

treasury: finanční rada poradní finanční sborBrE Treasury Board

trustee: dozorčí rada hl. neziskových organizacíboard of trustees

byt: byt a stravaboard and lodging

deskový: desková hraboard game

hra: karetní/stolní hracard/board game

internátní: internátní školaboarding school

kreslicí: kreslicí prknodrawing board

lístek: palubní lístek do letadla a na loďboarding pass

lišta: podlahová lištaBrE skirting board, AmE baseboard

mantinel: naražení na mantinel v hokejiboarding

obecní: obecní rada/zastupitelstvo/úřadmunicipal council/board/authority

paluba: nastoupit na palubu čehoboard sth, go aboard, go on board a sth

palubní: palubní lístekboarding pass/card

panel: informační panelinformation board

penze: plná penze hotelová ap.full board, AmE American plan

pilník: pilník na nehtynail file, smirkový emery board

popisovací: popisovací tabulewriting board

prkno: zabednit co prknyboard sth up

při: při nástupu na palubu (letadla)when boarding (the plane)

rada: ekon. správní radaboard of directors

rýsovací: rýsovací prknodrawing/drafting board

skokanský: skokanské prknodiving board

správní: ekon. správní rada v akciové společnostiboard of directors

stolní: stolní hryboard games

strava: ubytování se stravouboard and lodging

tabule: vývěsní tabuleBrE notice/AmE bulletin board

ubytování: ubytování a stravaboard and lodging

vývěsní: vývěsní tabuleBrE notice board

základní: výp. základní deska počítačemother board

žehlicí: žehlicí prknoironing board, hl. k žehlení rukávů pressboard

loď: nastoupit na loďboard a ship, embark

nastoupit: nastoupit do letadlaboard the plane, form. enplane, emplane

pobít: pobít co prknyboard sth up

prkenný: prkenná ohradaboard fence

půda: padnout na úrodnou půdumyšlenka ap. get across, být přijat be taken on board

baffle: ozvučnice, deflektor, usměrňovačbaffle (board)