Hlavní obsah

boarding [ˈbɔːdɪŋ]

Vyskytuje se v

baffle: baffle (board)ozvučnice, deflektor, usměrňovač

board: the boardvedení, rada, výbor organizace

board: boardshrazení, mantinel(y) v hokeji ap.

board: above boardpoctivý, čestný, korektní

board: across the boardvšeobecný, (celo)plošný, obecný

board: go by the boardbýt zcela ignorován, být smeten ze stolu

board: on board sthna palubě, na palubu čeho letadla, lodi

executive: the executive (committee)/boardvýkonný výbor, výkonná rada organizace ap.

advisory: advisory board/bodyporadní sbor/orgán

board: BrE chopping board(kuchyňské) prkénko

board: rolling boardvál kuchyňský

board: ironing boardžehlicí prkno

board: board of directorssprávní rada, představenstvo akciové společnosti

board: board of customscelní správa

board: full boardplná penze

board: boarding platformnástupní plošina u dveří autobusu ap.

chairman: chairman of the boardpředseda představenstva

conciliation: conciliation board/commissionsmírčí komise

director: board of directorssprávní rada společnosti

distribution: elektr. distribution boardrozvodná deska

free: ekon. free on board/rail/truckvyplaceně na palubu/vagón/nákladní auto prodejce hradí všechny náklady až do okamžiku naložení zboží

game: table/board gamestolní/desková hra

gypsum: gypsum boardsádrokarton deskový

match: tech. match-boarddeska s perem a drážkou

notice: notice boardnástěnka, vývěska

number: number boardčíselná tabule

parole: parole boardvýbor schvalující podmínečné propuštění

pastry: pastry boardvál (na těsto)

plug-in: plug-in boardpřídavná/výměnná/zásuvná deska

president: President of the Board of Educationpředseda školské rady místní

pulp: pulp boarddřevitá lepenka

race: text. race (board)člunková dráha

rolling: rolling board(kuchyňský) vál

step: step boardstupátko schodů

supervisory: ekon. supervisory boarddozorčí rada

tourist: tourist boardúřad cestovního ruchu

treasury: BrE Treasury Boardfinanční rada poradní finanční sbor

trustee: board of trusteesdozorčí rada hl. neziskových organizací

board: Flight 132 is now boarding.Nastupujte na let 132.

board: board a planenastoupit do letadla

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí.

board: on board a planena palubě letadla

byt: byt a stravaboard and lodging

deskový: desková hraboard game

hra: karetní/stolní hracard/board game

internátní: internátní školaboarding school

kreslicí: kreslicí prknodrawing board

lístek: palubní lístek do letadla a na loďboarding pass

lišta: podlahová lištaBrE skirting board, AmE baseboard

mantinel: naražení na mantinel v hokejiboarding

obecní: obecní rada/zastupitelstvo/úřadmunicipal council/board/authority

paluba: nastoupit na palubu čehoboard sth, go aboard, go on board a sth

palubní: palubní lístekboarding pass/card

palubní: palubní počítač(on-)board computer

panel: informační panelinformation board

penze: plná penze hotelová ap.full board, AmE American plan

pilník: pilník na nehtynail file, smirkový emery board

popisovací: popisovací tabulewriting board

prkno: zabednit co prknyboard sth up

prkno: rýsovací prknodrawing board

prkno: žehlicí prknoironing board

při: při nástupu na palubu (letadla)when boarding (the plane)

rada: ekon. správní radaboard of directors

rada: ekon. dozorčí radasupervisory board

rýsovací: rýsovací prknodrawing/drafting board

skokanský: skokanské prknodiving board

správní: ekon. správní rada v akciové společnostiboard of directors

stolní: stolní hryboard games

strava: ubytování se stravouboard and lodging

tabule: vývěsní tabuleBrE notice/AmE bulletin board

ubytování: ubytování a stravaboard and lodging

vývěsní: vývěsní tabuleBrE notice board

základní: výp. základní deska počítačemother board

žehlicí: žehlicí prknoironing board, hl. k žehlení rukávů pressboard

loď: nastoupit na loďboard a ship, embark

nastoupit: nastoupit do letadlaboard the plane, form. enplane, emplane

paluba: na palubě letadlaon board a plane, aboard a plane

pobít: pobít co prknyboard sth up

prkenný: prkenná ohradaboard fence

půda: padnout na úrodnou půdumyšlenka ap. get across, být přijat be taken on board