Hlavní obsah

a

Spojka

  1. (spojení) anda podobněand things like that, and suchliketu a tamnow and thena tak dáleand so on, and so forth, zkr. etc.
  2. (při sčítání) plus, and
  3. (a přesto) yet(odporovací význam) but, however
  4. a to, a sice (jmenovitě) namely, that is
  5. (důsledek)a takand so

Vyskytuje se v

pak: a paknadto and besides

přece: a přece, ale přece, však přeceyet, (but) still, nicméně nevertheless, nonetheless

sem: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stranu to and fro, up and down, zast. hither and thither/yon

sice: a sicea to namely, that is

takový: takový a takovýpři opisném popisu such-and-such

tam: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stanu to and fro, up and down, kývat se ap. from side to side

tam: sem tam, tu a tammísty here and there, in places

tam: tu a tam, sem tamobčas now and then, from time to time, once in a while

ten, ta, to: ten a tennedefinovaný such-and-such

tolik: tolik a tolikneurčité množství such-and-such amount/číslo number

tu: tu a tammísty now and then, (every) once in a while, every so often, occasionally

tu: tu a tammísty here and there

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení one and the same

balné: poštovné a balné (v ceně)postage and packing (included)

boj: boj na život a na smrtmortal combat

byt: byt a stravaboard and lodging

čípek: tyčinky a čípkyretinal rods and cones

dál: a tak dáleand so on, etcetera

další: a další ve výčtuand others

dáma: dámy a pánovéladies and gentlemen

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

hodina: hodina a půlan hour and a half

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

jedno: jedno a totéžthe same (thing)

jednoduše: prostě a jednoduše proto, že ...purely and simply because ...

klad: klady a zápory čehothe pluses and minuses, silné a slabé stránky strengths and weaknesses of sth

lad: bez ladu a skladuhovor. pell-mell, higgledy-piggledy, topsy-turvy

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

nabídka: nabídka a poptávkasupply and demand

nález: ztráty a nálezyBrE lost property (office), AmE lost and found (office)

naopak: a naopakand vice versa

naposled: poprvé a naposledfor the first and only/last time

no: No a (co)?So what?

od, ode: od A do Zfrom A to Z

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

pán: Dámy a pánové!Ladies and gentlemen!

plus: plusy a minusy čehopluses and minuses of sth

podobně: a podobněand the like

poražený: vítězové a poraženíwinners and losers

pro: pro a proti argumentypros and cons

prostě: prostě a jasněin plain terms

prostě: prostě a jednodušepurely and simply

proti: důvody pro a protipros and cons, arguments pro and con

první: za prvé ... a za druhéfirstly ... and secondly

přednost: přednosti a slabinystrengths and weaknesses, pluses and minuses, pro a proti pros and cons

příčina: příčina a následekcause and effect

příjezd: příjezdy a odjezdyarrivals and departures

přílet: přílety a odletyarrivals and departures

příliv: příliv a odlivtide

řada: a v neposlední řaděand last but not least

sebrat se: sebrat se a (ode)jítget up and leave, náhle up and leave

silný: silné a slabé stránkystrengths and weaknesses, strong and weak points

smrt: nepřátelé na život a na smrtdeadly enemies

tak: a tak dáleand so on, etcetera, zkr. etc.

teprve: (a) už teprve nemuch less

ublížení: napadení a ublížení na zdravíassault and battery

ubytování: ubytování a stravaboard and lodging

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

veletrh: Brněnské veletrhy a výstavyBrno Fairs and Exhibitions

víc: a co vícand what's more

vložit: výp. vyjmout a vložitcut and paste

vůbec: a (tak) vůbec všechnoand all

vyjmout: výp. vyjmout a vložit část textu ap.cut and paste

zase: zase a znovuover and over (again)

zelenina: (ovoce a) zelenina(fruit and) vegetable shop, BrE greengrocer('s), AmE produce (store)

zkrátka: zkrátka a dobřesimply (expressed), in a word

zpět: tam a zpět chodit ap.to and fro, back and forth, jet there and back

ztráta: ztráty a nálezy odděleníBrE lost property (office), AmE lost and found (office)

život: otázka života a smrtia matter of life and death

být: 3 a 2 je 53 and 2 are/is/makes/equals 5

být: Je zima a větrno.It's cold and windy.

co: A co vy?And what about you?

co: A co takhle ...And what about ...

čekat: A co jsi čekal?What else did you expect?

dál: A co bude dál?And what's next?

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

hodný: Byl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...

chybět: Moc nechybělo a přišel o to.He was close to losing it.

jiný: ... a jiníand others

jo: A jo! chápuI see!

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

laskavý: Buďte prosím tak laskavý a ...Please, be so kind as to ...

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

minus: zvážit plusy a minusyconsider the pluses and minuses

nahoru: nahoru a dolůup and down

nastoupit: Nastoupil do auta a odjel.He got in the car and drove away.

navrch: Je hloupý a navrch drzý.He is stupid and cheeky to boot.

obejmout: Objali jsme se a políbili.We hugged and kissed.

on: A co on?And what about him?

ono: a ono nicbut nothing happened