Hlavní obsah

pak

Vyskytuje se v

dump: sport. dump the pucknahodit puk (do pásma)

mental: mental casemagor, dement, mentál, blázen, pošuk, pako

then: and thena pak, a navíc doplnění výčtu, argumentu ap.

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

for: Then he left for work.Pak odešel do práce.

hit: Then it hit me.Pak mi to došlo/docvaklo.

dojít: Pak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

svítat: Pak mi začalo svítat.Then it began to dawn on me.

vložit se: Pak jsem se do toho vložil já.Then I intervened.

zahlédnout: Pak jsem ji zahlédl.Then I caught a sight of her.