Hlavní obsah

then [ðen]

Vyskytuje se v

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak

but: but then (again)ale zase/na druhou stranu

every: every now and then, every once in a whileobčas, tu a tam, příležitostně

now: now (then)tak(že), a teď uvození nového tématu

now: now and then, (every) now and againobčas, čas od času, tu a tam

there: there and then, then and thereihned, okamžitě, na místě učinit

back: back thentenkrát

for: Then he left for work.Pak odešel do práce.

hit: Then it hit me.Pak mi to došlo/docvaklo.

settle: That's settled then.Takže domluveno.

well: Well then?Tak co? jak to bude ap.

date: It's a date (then)!Tak platí/jsme domluveni! na schůzku ap.