Hlavní obsah

again [əˈgen or əˈgeɪn]

Příslovce

  1. znovu, zas(e), opět opakovaněCome again?Ještě jednou., Prosím? nerozuměl jsem ap.once againještě jednou, znovunever againuž nikdy
  2. but/then/there again ale taky, ale stejně takThey may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.as much again(ještě) jednou tolik

Vyskytuje se v

but: but then (again)ale zase/na druhou stranu

come: Come again?Cože?, Ještě jednou., Prosím?

here: here we go (again)už je to tady zas, to je pořád dokola

now: now and then, (every) now and againobčas, čas od času, tu a tam

once: once againještě jednou, znovu, opět

over: over againznovu od začátku, ještě jednou

same: same againještě jednou (totéž) při objednávání nápojů

there: there againna druhou stranu, ale zase uvedení protiargumentu

never: never againnikdy víc, už nikdy

able: He was able to walk again.Mohl opět chodit.

blow: He has blown it again.Zase to zbabral.

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

naughty: You're being naughty again!Ty zase zlobíš!

dokola: round and round, over and over againstále dokola

jednou: once again/moreještě jednou

nikdy: never again, no morenikdy více

oženit se: remarry, marry againznovu se oženit

: not any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no moreuž ne

zase: over and over (again)zase a znovu

letět: Short skirts are in again.Krátké sukně zase letí.

odbýt: He did a sloppy job again.Zase to odbyl.

opakovat: repeat sth/show sth again/rerun sth (on TV)opakovat co (v televizi)

opakovat se: It won't happen again., This is never gonna happen again.Už se to nebude opakovat.

podruhé: Don't do it again!Podruhé už to nedělej!

pořád: round and round, all over againpořád dokola

propuknout: The war burst out again.Znovu propukla válka.

prospět: He failed again.Zase neprospěl.

vícekrát: I'll never do it again.Víckrát už to neudělám.

zaspat: He overslept again.Zase zaspal.

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak