Hlavní obsah

never [ˈnevə]

Příslovce

  • nikdynever mindto nevadínever againnikdy víc, už nikdyyou can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

Vyskytuje se v

beat: never miss a beatnenechat si nic ujít, být stále v obraze a využít toho

ever: never evernikdy (v životě) při zdůraznění

mind: never mindto nic, to nevadí

mind: never mindna to nehleď, na tom nezáleží

rain: It never rains but it pours.Neštěstí nechodí nikdy samo.

tell: you never can tellnikdy nevíš, jeden nikdy není jak to bude

word: never have a good word to say about sb/sthstále kritizovat koho/co, nemít vlídného slova pro koho/co

again: never againuž nikdy

once: never onceani jednou (jedinkrát) nikdy

worn: never wornnenošený oděv ap.

be: She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

been: I have never been here.Nikdy jsem tu nebyl.

before: I have never been here before.Nikdy předtím jsem tady nebyl.

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

make: They never made the top 10.Nikdy se nedostali mezi 10 nejlepších.

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

meet: I have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.

one: One never knows., You never know.Člověk nikdy neví.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

this: I have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.

used: I'll never get used to it.Nikdy si na to nezvyknu.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

ne: No ne!Well (I never)!, Wow!

nevadit: Nevadí.Never mind.

nikdy: nikdy vícenever again, no more

no: No ne! údivWell, (I never)!, ty jo Wow!

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

víc: nikdy víc(e)never more

život: nikdy v životěnever in one's life

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

dovolit si: To bych si nikdy nedovolil.I would never dare.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

nepoučitelný: Ty jsi nepoučitelný!Will you never learn?

omrzet (se): To mě nikdy neomrzí.I'll never tire of that.

opakovat se: Už se to nebude opakovat.It won't happen again., This is never gonna happen again.

snad: No to snad ne!Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!

téměř: téměř nikdy/žádnýhardly ever/any, almost never/no

vadit: To nevadí.Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.

vědět: Jeden nikdy neví.One never knows.

vícekrát: Víckrát už to neudělám.I'll never do it again.

vidět: Nikdy jsem to neviděl.I have never seen it.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.I've never seen anything like it in my life.

naděje: Naděje umírá poslední.Never say die.

pozdě: Nikdy není pozdě.It is never too late.

tento: No tohle/toto! údiv ap.Well (I never)!, Wow!, BrE hovor. Blimey!, sakryš Damn!

zítřek: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Don't put off till tomorrow what you can do today., Never leave that till tomorrow which you can do today.