Hlavní obsah

never [ˈnevə]

Příslovce

  • nikdynever mindto nevadínever againnikdy víc, už nikdyyou can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

Vyskytuje se v

ever: nikdy (v životě) při zdůrazněnínever ever

mind: to nic, to nevadínever mind

never: no to snad ne! údiv ap.never!

rain: Neštěstí nechodí nikdy samo.It never rains but it pours.

tell: nikdy nevíš, jeden nikdy není jak to budeyou never can tell

again: už nikdynever again

worn: nenošený oděv ap.never worn

be: Nikdy tam ještě nebyla.She has never been there.

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

been: Nikdy jsem tu nebyl.I have never been here.

before: Nikdy předtím jsem tady nebyl.I have never been here before.

come between: Peníze nás nikdy nerozdělí.Money can never come between us.

either: Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.He was never either frank or fair.

make: Domů se už nikdy nedostali.They've never made it home.

meet: Nikdy jsem se s ním nesetkal.I have never met him.

one: Člověk nikdy neví.One never knows., You never know.

tell apart: Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.I can never tell them apart.

this: Nikdy jsem takovýhle neviděl.I have never seen one like this.

used: Nikdy si na to nezvyknu.I'll never get used to it.

you: Člověk nikdy neví.You can never tell., You never know.

ne: No ne!Well (I never)!, Wow!

nevadit: Nevadí.Never mind.

nikdy: nikdy vícenever again, no more

no: No ne! údivWell, (I never)!, ty jo Wow!

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

víc: nikdy víc(e)never more

život: nikdy v životěnever in one's life

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

dovolit si: To bych si nikdy nedovolil.I would never dare.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

nepoučitelný: Ty jsi nepoučitelný!Will you never learn?

omrzet (se): To mě nikdy neomrzí.I'll never tire of that.

opakovat se: Už se to nebude opakovat.It won't happen again., This is never gonna happen again.

snad: No to snad ne!Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!

téměř: téměř nikdy/žádnýhardly ever/any, almost never/no

vadit: To nevadí.Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.

vědět: Jeden nikdy neví.One never knows.

vícekrát: Víckrát už to neudělám.I'll never do it again.

vidět: Nikdy jsem to neviděl.I have never seen it.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.I've never seen anything like it in my life.

naděje: Naděje umírá poslední.Never say die.

pozdě: Nikdy není pozdě.It is never too late.

tento: No tohle/toto! údiv ap.Well (I never)!, Wow!, BrE hovor. Blimey!, sakryš Damn!

zítřek: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Don't put off till tomorrow what you can do today., Never leave that till tomorrow which you can do today.

beat: nenechat si nic ujít, být stále v obraze a využít tohonever miss a beat