Hlavní obsah

ne

Částice

  1. (zamítnutí) nohovor. nope(zápor ve větě) notTeď ne. Proč ne?Not now. Why not?
  2. ne aby (zesílený zápor) see that
  3. ne že by (it's) not that se záporem
  4. (výzva k souhlasu)pomocí kladného dovětkuTak jdeme, ne?Let's go, shall we?
  5. (údiv)No ne!Well (I never)!, Wow!Ale ne!Oh no!

Vyskytuje se v

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

ani: ani... anineither... nor

ani: ani nenot really, méně než less than, nijak moc not particularly

div: div (že) nealmost, nearly, hovor. damn near

dokud: dokud ne ...until, till

-li: ne-liif not

nadlouho: ne nadlouhonot for long

no: No ne! údivWell, (I never)!, ty jo Wow!

pravděpodobně: Pravděpodobně ne.Probably not., I suppose not.

skoro: skoro nebarely, hardly

spíš: tím spíš nestill less (so)

teprve: (a) už teprve nemuch less

úplně: ne tak úplněnot quite, not exactly

: nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

vůbec: (ale) vůbec nenot at all

zatím: zatím (ještě) nenot yet

zcela: ne zcelanot quite

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

ale: Ale ne!Oh no!

ani: Nejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

děkovat: Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).A cup of tea? – No, thank you.

doufat: Doufám, že ano/ne.I hope so/not.

: ne.Not me.

myslet: Myslím, že ne.I don't think so.

obávat se: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

snad: No to snad ne!Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!

také: Nejsem student. – On také ne.I'm not a student. – Neither is he.

téměř: téměř ne sotvabarely

určitě: určitě necertainly/definitely not

zřejmě: Zřejmě ne.Probably not., I don't think so.

rak: ani ryba ani rakneither fish nor fowl

ryba: ani ryba ani rakneither fish nor fowl

vlastní: ne vlastní vinouthrough no fault of one's own

zhurta: Ne tak zhurta!Hold your horses!, zlehka, pomalu Easy!

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

anymore: not anymoreuž/již ne

at: not at allvůbec ne

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

lot: not a (whole) lot.nijak moc, ani ne

much: not (very) muchani ne, moc ne

not: not a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec ne

sense: in no sensevůbec ne, v žádném případě

sight: not by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

until: not until ...až ..., ne dříve než časově

absolutely: Absolutely not!Rozhodně ne., V žádném případě.

afraid: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

but: hot, but not boilinghorký, ale ne vařící

do: Do you have a jumper? – No, I don't.Máš svetr? – Ne, nemám.

expect: I expect so/not.Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázku

have: You haven't sent her away, have you?Neposlali jste ji pryč, že ne?

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

mine: It was his fault, not mine.Byla to jeho chyba, ne moje.

much: He wasn't a leftist, much less a revolutionary.Nebyl to levičák, a už teprve ne revolucionář.

must: You must be joking!To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?

neither: He spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.

neither: I don't smoke. Neither do I.Nekouřím. Já také ne.

no: I thought you'd emigrated. – No, no.Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.

nor: neither me nor himani já ani on

nor: I have no idea. – Nor do I.Nemám tušení. – Já taky ne.

not: I hope not.Doufám, že ne.

oh: Oh no!Ale ne!

so: I don't think so.Myslím, že ne.

theirs: It was his fault, not theirs.Byla to jeho chyba, ne jejich.

think: I don't think so.Myslím, že ne.

whether: whether they said it aloud or notať už to řekli nahlas nebo ne

set: AmE I'm all set.Jsem v pohodě., (Ne,) díky. nic nepotřebuji ap.

here: neither here nor therenepodstatný, irelevantní argument ap.

neither: neither ... norani ... ani

nor: neither ... norani ... ani jedno

nor: nor do(es)/did sbkdo také ne, ani kdo ne záporné přitakání