Hlavní obsah

ale [eɪl]

Podstatné jméno

  • ale svrchně kvašené pivoginger alezázvorová limonáda

Vyskytuje se v

proto: ale proto, proto přecenicméně (but) that's no reason why

přece: a přece, ale přece, však přeceyet, (but) still, nicméně nevertheless, nonetheless

ne: Ale ne!Oh no!

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...on the one hand ..., on the other (hand) ...

světlý: světlé pivopale beer, hl. nízkoalkoholické light beer, silné, kvašené ale

vůbec: (ale) vůbec nenot at all

zase: ale zasebut then again

zázvorový: zázvorová limonáda/zázvorové pivoginger ale/beer

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

bída: To je ale bída. špatná kvalitaThat's shameful(ly poor).

háček: Má to ale háček.But there is a catch/snag in it.

chlívek: Tady je ale chlívek!What a sty!

milý: To je ale milé překvapení!What a nice surprise!

mít se: Ty se (ale) máš!Lucky you!

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

předbíhat: Ale nepředbíhejme. pěkně popořaděFirst things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.

překvapení: To je ale překvapení!What a surprise!

šikula: Ty jsi ale šikula!Well done you!

škoda: To je ale škoda!What a pity/shame!

štěstí: Ty máš ale štěstí!You lucky devil!

totéž: Ale to je totéž.But that is the same thing.

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.But I did tell him.

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...I'm sorry to trouble you but...

dopracovat: Tys to ale dopracoval.(Just) Look where it got you!, Look at you now!

brown: brown aletmavé pivo lahvové

not: not only ... butnejen ... ale i

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

but: hot, but not boilinghorký, ale ne vařící

devil: You lucky devil!Ty máš ale štěstí/kliku!, Ty jsi ale klikař!

do: They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.

how: How nice ...To je ale pěkný ...

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

may: Exercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...

mess: You have made a real mess of it.Tys tomu ale dal., Tys to pěkně zpackal.

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.

oh: Oh no!Ale ne!

other: but other than that ...ale jinak kromě toho ap.

pity: What a pity!To je ale škoda!

sight: You look a sight!Ty (ale) vypadáš! strašně ap.

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

what: What a pity/shame!To je ale škoda!