Hlavní obsah

ale [eɪl]

Podstatné jméno

  • ale svrchně kvašené pivoginger alezázvorová limonáda

Vyskytuje se v

proto: nicméně (but) that's no reason whyale proto, proto přece

přece: yet, (but) still, nicméně nevertheless, nonethelessa přece, ale přece, však přece

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

ne: Oh no!Ale ne!

strana: on the one hand ..., on the other (hand) ...na jedné straně..., ale na straně druhé...

světlý: světlé pivopale beer, hl. nízkoalkoholické light beer, silné, kvašené ale

vůbec: not at all(ale) vůbec ne

zase: but then againale zase

zázvorový: zázvorová limonáda/zázvorové pivoginger ale/beer

ano: He doesn't know, but I do!On to neví, ale já ano!

háček: But there is a catch/snag in it.Má to ale háček.

chlívek: What a sty!Tady je ale chlívek!

milý: What a nice surprise!To je ale milé překvapení!

mít se: Lucky you!Ty se (ale) máš!

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

předbíhat: First things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.Ale nepředbíhejme. pěkně popořadě

překvapení: What a surprise!To je ale překvapení!

škoda: What a pity/shame!To je ale škoda!

štěstí: You lucky devil!Ty máš ale štěstí!

totéž: But that is the same thing.Ale to je totéž.

trvat: It takes (some) time but ...Trvá to nějakou dobu, ale ...

vždyť: But I did tell him.Ale vždyť jsem mu to řekl.

zlobit se: I'm sorry to trouble you but...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

dopracovat: (Just) Look where it got you!, Look at you now!Tys to ale dopracoval.

brown: tmavé pivo lahvovébrown ale

not: not only ... butnejen ... ale i

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

but: hot, but not boilinghorký, ale ne vařící

devil: You lucky devil!Ty máš ale štěstí/kliku!, Ty jsi ale klikař!

do: They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.

how: How nice ...To je ale pěkný ...

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

may: Exercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...

mess: You have made a real mess of it.Tys tomu ale dal., Tys to pěkně zpackal.

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.

oh: Oh no!Ale ne!

pity: What a pity!To je ale škoda!

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

what: What a pity/shame!To je ale škoda!