Hlavní obsah

překvapení

Podstatné jméno, rod střední

  • surpriseTo je ale překvapení!What a surprise!k mému překvapeníto my surprise

Vyskytuje se v

překvapený: příjemně překvapenýpleasantly surprised

překvapit: nepříjemně překvapit kohosurprise sb unpleasantly

být: Byla překvapena ...She was surprised ...

k, ke, ku: k mému překvapeníto my surprise

milý: To je ale milé překvapení!What a nice surprise!

store: mít pro koho překvapeníhave a surprise in store for sb

surprise: být překvapenýbe taken by surprise

unsurprising: (nikoho) nepřekvapovat, nebýt žádným překvapením, neudivovatbe unsurprising

in: Čeká tě překvapení.You are in for a surprise.

more: Křičela spíš překvapením než hrůzou.She screamed more in surprise than terror.

to: k jeho překvapení ...to his surprise ...

překvapení: k mému překvapeníto my surprise