Hlavní obsah

surprise [səˈpraɪz]

Podstatné jméno

  • překvapení událostTo my great surprise ...K mému velkému úžasu ...

Sloveso

Vyskytuje se v

store: mít pro koho překvapeníhave a surprise in store for sb

in: Čeká tě překvapení.You are in for a surprise.

more: Křičela spíš překvapením než hrůzou.She screamed more in surprise than terror.

to: k jeho překvapení ...to his surprise ...

překvapení: k mému překvapeníto my surprise

překvapený: příjemně překvapenýpleasantly surprised

překvapit: nepříjemně překvapit kohosurprise sb unpleasantly

překvapivý: překvapivý tah/útoksurprise action/attack

být: Byla překvapena ...She was surprised ...

k, ke, ku: k mému překvapeníto my surprise

milý: To je ale milé překvapení!What a nice surprise!

nijak: Nijak mě to neudivilo.It was no surprise to me.

podiv: Je s podivem, že ...It is surprising that ...

překvapeně: Vypadal překvapeně.He looked surprised.

spodivem: Je spodivem ...It's surprising ...

udivovat: To mě vůbec neudivuje.It doesn't surprise me at all.

valit: Užasle (na ni) valil oči.He goggled (at her) in surprise.

surprise: být překvapenýbe taken by surprise