Hlavní obsah

astound [əˈstaʊnd]

Vyskytuje se v

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasastound, astonish sb