Hlavní obsah

surprise [səˈpraɪz]

Podstatné jméno

  • překvapení událostTo my great surprise ..., Much to my surprise ...K mému velkému úžasu ...

Přídavné jméno

  • překvapivý, nečekaný nečekaně provedenýsurprise attack/actionpřekvapivý útok/tahsurprise visitnečekaná návštěva, hovor. přepadovka

Sloveso

  • sb překvapit, udivit, zaskočit koho způsobit překvapeníI wouldn't be surprised if ...Nedivil bych se, kdyby ...surprise osfpřekvapit sám sebe

Vyskytuje se v

store: have a surprise in store for sbmít pro koho překvapení

in: You are in for a surprise.Čeká tě překvapení.

more: She screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.

to: to his surprise ...k jeho překvapení ...

překvapení: k mému překvapeníto my surprise

překvapený: příjemně překvapenýpleasantly surprised

překvapit: nepříjemně překvapit kohosurprise sb unpleasantly

překvapivý: překvapivý tah/útoksurprise action/attack

být: Byla překvapena ...She was surprised ...

k, ke, ku: k mému překvapeníto my surprise

milý: To je ale milé překvapení!What a nice surprise!

nijak: Nijak mě to neudivilo.It was no surprise to me.

podiv: Je s podivem, že ...It is surprising that ...

překvapeně: Vypadal překvapeně.He looked surprised.

překvapení: To je ale překvapení!What a surprise!

překvapit: Překvapíme ho!Let's surprise him!

spodivem: Je spodivem ...It's surprising ...

udivovat: To mě vůbec neudivuje.It doesn't surprise me at all.

valit: Užasle (na ni) valil oči.He goggled (at her) in surprise.