Hlavní obsah

surprise [səˈpraɪz]

Podstatné jméno

  • překvapení událostTo my great surprise ..., Much to my surprise ...K mému velkému úžasu ...

Přídavné jméno

  • překvapivý, nečekaný nečekaně provedenýsurprise attack/actionpřekvapivý útok/tahsurprise visitnečekaná návštěva, hovor. přepadovka

Sloveso

  • sb překvapit, udivit, zaskočit koho způsobit překvapeníI wouldn't be surprised if ...Nedivil bych se, kdyby ...surprise osfpřekvapit sám sebe

Vyskytuje se v

store: have a surprise in store for sbmít pro koho překvapení

in: You are in for a surprise.Čeká tě překvapení.

more: She screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.

to: to his surprise ...k jeho překvapení ...

překvapení: to my surprisek mému překvapení

překvapený: pleasantly surprisedpříjemně překvapený

překvapit: surprise sb unpleasantlynepříjemně překvapit koho

překvapivý: surprise action/attackpřekvapivý tah/útok

být: She was surprised ...Byla překvapena ...

k, ke, ku: to my surprisek mému překvapení

milý: What a nice surprise!To je ale milé překvapení!

nijak: It was no surprise to me.Nijak mě to neudivilo.

podiv: It is surprising that ...Je s podivem, že ...

překvapeně: He looked surprised.Vypadal překvapeně.

spodivem: It's surprising ...Je spodivem ...

udivovat: It doesn't surprise me at all.To mě vůbec neudivuje.

valit: He goggled (at her) in surprise.Užasle (na ni) valil oči.

surprise: surprise attack/actionpřekvapivý útok/tah