Hlavní obsah

nijak

Příslovce

  1. (žádným způsobem) in no way, nohow(se záporem) in any way(nikterak) nowisese slovesem se překládá často záporem pomocí noNijak mě to neudivilo.It was no surprise to me.
  2. (nevýrazně) bland(ly), dull(y), insipidlyo vzhledu a dojmu pomocí příd. jména

Vyskytuje se v

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

zvlášť: nijak zvlášť jakýnone too, not very what

uškodit: To ti nijak neuškodí.It will do you no harm.

enamoured: nebýt nijak nadšený čímpřen. not be enamoured of sth

no: nijakin no way

relation: nijak nesouviset s čímhave no relation to sth

true: charakteristický, typický, nevymykající se běžnému, typově odpovídající, nijak nevybočující od ostatníchtrue to type

way: nijak, ani troškuin no way

appeal: To mě nijak neláká.It has little appeal for me.

good: Léčba nijak nepomohla.The treatment didn't do any good.

herself: Ona sama tím nebyla nijak nadšená.She herself was not happy about it.

unimpressed: Jejich výkon na něj nijak nezapůsobil.He was totally unimpressed by their performance.

untroubled: Prohra mu nijak nevadila., Z prohry si nic nedělal.He was untroubled by the loss.

nijak: Nijak mě to neudivilo.It was no surprise to me.