Hlavní obsah

good [gʊd]

Přídavné jménobetter, best

 1. dobrý, příjemný, fajnWe had a good time.Měli jsme se fajn.Have a good time!Dobře se bav!, Užij si to!
 2. good at sth dobrý v čem v nějakém oboruHe is good at languages.Je dobrý na jazyky., Jazyky mu jdou.
 3. kladnýgood piece of newsdobrá zprávagood reasondobrý důvod
 4. It's good that ...Je dobře, že...
 5. for sth užitečný, prospěšný, dobrý pro co
 6. platný, v platnosti
 7. hodný, poslušný, ukázněný dítě ap.Be a good girl.Buď hodná (holka).
 8. dobrý, spolehlivýHe's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.
 9. zdravý o tělesné části
 10. pořádný, hodný, pěkný zdůraznění rozsahuget a good sleeppořádně se vyspat

Citoslovce

 • Good. Dobře. uvození

Vyskytuje se v

account: dobře se uvést, udělat dobrý dojemgive a good account of osf

best: to nejlepšíthe best

bet: dobrý tip, dobrá volbagood bet

better: raději by(s)/bychom upozornění ap.(had) better

bunch: nejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupinythe best/pick of the bunch

company: nemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnostibe in good company

day: mít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.have seen better days

deal: spousta, hromada, kopa čehoa great/good deal of sth

face: předstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou maskuput on a brave/AmE good face

far: zatím (je to) dobré o vývoji situace ap.so far so good

few: hezkých pár, nemálo, dobrýcha good few, not a few

fortune: štěstí přízeň osudu(good) fortune

give: oplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkemgive as good as one gets

going: dokud jde všechno dobřewhile the going is good

gold: jako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětechas good as gold

good: dobrý v čem v nějakém oborugood at sth

goods: to pravé, onothe goods

go with: sth hodit se k čemu barvy ap.go (well) with

grace: mít dost slušnosti na cohave the (good) grace to do sth

gracious: proboha!, pro pána!good(ness) gracious!'

grief: Pane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěraGood grief

half: drahá polovička, manžel(ka)better half

heaven: Proboha!, Bože můj!(Good) heavens!

know: No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení(Well,) What do you know!

knowledge: podle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známoto (the best of) my knowledge

laugh: legrace, zábava, srandaa (good) laugh

luck: hodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vazgood luck, the best of luck

matched: hodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou(well) matched

mean: myslet to dobřemean well

measure: (ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemufor good measure

mind: mít sto chutí udělat cohave a good mind, have half a mind to do sth

mixer: společenský člověk snadno navazuje známosti ap.(good) mixer

morrow: dobré jitro!good morrow

news: špatné/dobré zprávybad/good news

nick: být v dobrém/špatném stavube in good/bad nick

nose: mít čich na cohave a (good) nose for sth

nothing: lepší než nicbetter than nothing

order: v dobrém stavu, v pořádkuin good order

reasoned: (dobře) promyšlený(well-)reasoned

repair: v dobrém/špatném stavu dům ap.in good/bad repair

represent: být (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.be (well) represented

riddance: to sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/cogood riddance

risk: důvěryhodný partner pro úvěr ap.a good risk

rounded: vyzrálý, zralý osobnost, sýr(well-)rounded

shape: být v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobřebe in good shape

shot: dát do čeho všechno v závodě ap.give sth one's best shot

sooner: čím dřív(e), tím lípthe sooner the better

start: začít nadějně/nevalněget off to a good/bad start

suited: dobře se k sobě hodící párwell suited

supplied: with sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho(well) supplied

term: být zadobře, dobře vycházet s kýmbe on good terms with sb

time: i když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)at the best of times

trim: být v dobré formě/kondici, být fitbe in (good) trim

turn: prokázat komu službu/laskavostdo sb a good turn

turned out: vyfešákovaný, hovor. oháknutý(well) turned out

versed: vyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čembe (well) versed in sth

very: zajisté, proveduVery good

way: být na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemube well on the way to doing sth

wear: vydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat časuwear well

well: jakož i, stejně jakoas well as

ability: co nejlépe, jak kdo nejlépe umíto the best of one's ability/abilities

bronchial: med. bronchial pneumoniazánět průdušek

periodontal: periodontal diseaseperiodontitida, zánět ozubice

apendix: appendicitismed. zánět apendixu

blána: meningitiszánět mozkových blan

játra: hepatitis, liver inflammationmed. zánět jater

průduška: bronchitismed. zánět průdušek

spojivka: conjunctivitis, hovor. pink eyemed. zánět spojivek

zánět: inflammation of the middle ear, otitis mediazánět středního ucha