Hlavní obsah

good [gʊd]

Přídavné jménobetter, best

 1. dobrý, příjemný, fajnWe had a good time.Měli jsme se fajn.Have a good time!Dobře se bav!, Užij si to!
 2. good at sth dobrý v čem v nějakém oboruHe is good at languages.Je dobrý na jazyky., Jazyky mu jdou.
 3. kladnýgood piece of newsdobrá zprávagood reasondobrý důvod
 4. It's good that ...Je dobře, že...
 5. for sth užitečný, prospěšný, dobrý pro co
 6. platný, v platnosti
 7. hodný, ukázněný, poslušný dítě ap.Be a good girl.Buď hodná (holka)., Nezlob.
 8. dobrý, spolehlivýHe's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.
 9. zdravý o tělesné části
 10. pořádný, hodný, pěkný zdůraznění rozsahuget a good sleeppořádně se vyspat

Citoslovce

 • Good. Dobře. uvození

Vyskytuje se v

account: dobře se uvést, udělat dobrý dojemgive a good account of osf

best: to nejlepšíthe best

bet: dobrý tip, dobrá volbagood bet

better: raději by(s)/bychom upozornění ap.(had) better

bunch: nejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupinythe best/pick of the bunch

company: nemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnostibe in good company

day: mít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovějšíhave seen better days

deal: hodně, spousta, hromada čehoa great/good deal of sth

face: předstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou maskuput on a brave/AmE good face

far: zatím (je to) dobré o vývoji situace ap.so far so good

few: hezkých pár, nemálo, dobrýcha good few, not a few

fortune: štěstí přízeň osudu(good) fortune

give: oplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkemgive as good as one gets

going: dokud jde všechno dobřewhile the going is good

gold: jako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětechas good as gold

good: dobrý v čem v nějakém oborugood at sth

goods: to pravé, onothe goods

go with: sth hodit se k čemu barvy ap.go (well) with

grace: mít dost slušnosti na cohave the (good) grace to do sth

gracious: proboha!, pro pána!good(ness) gracious!'

grief: Pane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěraGood grief

half: drahá polovička, manžel(ka)better half

heaven: Proboha!, Bože můj!(Good) heavens!

influence: be a good/bad influence on sb = mít dobrý/špatný vliv na kohobe a good/bad influence on sb

know: No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení(Well,) What do you know!

knowledge: podle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známoto (the best of) my knowledge

laugh: legrace, zábava, srandaa (good) laugh

luck: hodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vazgood luck, the best of luck

matched: hodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou(well) matched

mean: myslet to dobřemean well

measure: (ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemufor good measure

mind: mít sto chutí udělat cohave a good mind, have half a mind to do sth

mixer: společenský člověk snadno navazuje známosti ap.(good) mixer

morrow: dobré jitro!good morrow

news: špatné/dobré zprávybad/good news

nick: být v dobrém/špatném stavube in good/bad nick

nose: mít čich/nos na cohave a (good) nose for sth

nothing: lepší než nicbetter than nothing

order: v dobrém stavu, v pořádkuin good order

reasoned: (dobře) promyšlený(well-)reasoned

repair: v dobrém/špatném stavu dům ap.in good/bad repair

represent: být (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.be (well) represented

riddance: to sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/cogood riddance

risk: důvěryhodný partner pro úvěr ap.a good risk

rounded: vyzrálý, zralý osobnost, sýr(well-)rounded

shape: být v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobřebe in good shape

shot: dát do čeho všechno v závodě ap.give sth one's best shot

sooner: čím dřív(e), tím lípthe sooner the better

start: začít nadějně/nevalněget off to a good/bad start

suited: dobře se k sobě hodící párwell suited

supplied: with sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho(well) supplied

term: být zadobře, dobře vycházet s kýmbe on good terms with sb

time: i když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)at the best of times

trim: být v dobré formě/kondici, být fitbe in (good) trim

turn: prokázat komu službu/laskavostdo sb a good turn

turned out: vyfešákovaný, hovor. oháknutý elegantně oblečenýwell turned out

versed: vyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čembe (well) versed in sth

very: zajisté, proveduVery good

way: být na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemube well on the way to doing sth

wear: vydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat časuwear well

well: jakož i, stejně jakoas well as

ability: co nejlépe, jak kdo nejlépe umíto the best of one's ability/abilities

blaho: obecné blahocommon good, general welfare

co: čím více, tím lépethe more the better

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

den: dobrý denráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hello

disponovaný: fyzicky dobře disponovanýphysically well-equipped

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

dobro: pro společné dobrofor the common good

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

forma: být ve formě tělesněbe in good shape/form, be on one's game

hodně: hodně propečený stejk ap.well done

bubnovat: umět dobře bubnovatbe a good drummer

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

cesta: Šťastnou cestu!Have a safe journey/trip!, Have a good trip!

cítit se: Necítím se dobře.I don't feel well.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dařit se: Ať se daří!Good luck!

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

dobře: To zní dobře. návrh ap.That sounds good.

docela: Mám se docela dobře.I am quite well.

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuremain well preserved

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

dřív: Čím dřív, tím lépe.The sooner the better.

fajn: Měli jsme se fajn.We had a good time.

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

hodný: být hodný na koho, ke komube good/kind/nice to sb

čich: mít čich na cohave a good nose for sth

doma: Všude dobře, doma nejlíp.East (or) West, home's best., There's no place like home.

acquainted: být dobře obeznámený s čímbe well acquainted with sth

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

advice: dobrá radaa piece of good advice

afternoon: dobré odpolednegood afternoon

age: přen. nestárnout, stárnout s noblesou, zrát jako víno, stárnout pomaluage well

airing: pořádně vyvětrat cogive sth a good airing

assortment: sortiment zbožíassortment of goods

attend: hojně navštěvovaný, s hojnou/početnou účastíwell attended

augur: být dobrým znamením pro koho/coform. augur well for sb/sth

bearer: posel dobrých zprávbearer of good news

bed: být dobrý v postelibe good in bed

behaved: dobře vychovanýwell-behaved

bode: být dobrým znamenímbode well

bond: zboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrouekon. goods in bond

brain: být chytrý/nabitý/inteligentníhave brains/a good brain

branded: značkové zbožíbranded goods

brown: černá technika televizory, rádia ap.brown goods

business: Obchody jdou dobře.Business is good.

buy: výhodná/nevýhodná koupěgood/bad buy

cancel: platný do odvolání/zrušenígood till cancelled

cape: mys Dobré nadějeCape of Good Hope

card: přání brzkého uzdravení písemnéget-well card

charm: talisman pro štěstígood luck charm

comfortably: dobře zajištěný finančněcomfortably well-off

command: (dobře) ovládat co znalosti ap.have a (good) command of sth

compare: být lepší ve srovnání, obstát ve srovnání s čímcompare favourably/well with sth

consignment: konsignační zboží, zboží do komisegoods on consignment

damn: zatraceně dobře vědět ap.damn well

deal: udělat dobrý obchod s čímget a good deal on sth

deliver: Zboží bude doručeno ...Goods will be delivered to ...

disposed: příznivě nakloněný komu/čemuwell/favourably disposed to sb/sth