Hlavní obsah

capital [ˈkæpɪtəl]

Podstatné jméno

  1. ekon.kapitál investičníraise capitalzískat kapitálcapital constructioninvestiční výstavba
  2. the capital of sth hlavní město čeho státu
  3. capitals polygr.velká písmena, kapitálky, verzálka

Přídavné jméno

  1. hrdelní, těžký zločin ap.capital sinsmrtelný hřích
  2. velký, kapitálkový písmeno
  3. hlavní, zásadníof capital importancezásadní důležitosti, zásadního významu

Vyskytuje se v

capital: the capitalof sth hlavní město čeho státu

capital letter: capital lettersvelká písmena

contribution: ekon. capital contribution, contribution of capitalkapitálový vklad společníka ap.

equity: equity capitalzákladní/kmenový kapitál akcie držené akcionáři

formation: ekon. capital formationtvorba kapitálu

increase: increase in capitalnavýšení kapitálu

letter: capital lettervelké písmeno

offence: práv. capital offencetěžký zločin

registered: registered capitalzákladní kapitál zapsaný

share: ekon. share capitalakciový kapitál

structure: ekon. capital structurekapitálová struktura

inflow: inflow of foreign capitalpřiliv zahraničního kapitálu

hlavní: (the) capitalhlavní město

hrdelní: capital crimehrdelní zločin

investiční: fixed assets, capital assetsinvestiční majetek

kmenový: owner's capital, stock (capital)ekon. kmenové jmění

město: the capital of sthhlavní město čeho

písmeno: capital (letter), upper-case lettervelké písmeno

počáteční: initial capitalpočáteční kapitál

pojistný: capital sum, insured amountekon. pojistná částka

přírůstek: increase in capitalekon. přírůstek kapitálu

smrt: death penalty, capital punishmenttrest smrti

tiskací: block letter/capitaltiskací písmeno

trest: capital punishment, death penaltypráv. trest smrti

velký: capital letters, capitalsvelká písmena

zastánce: advocate of capital punishmentzastánce trestu smrti