Hlavní obsah

minor [ˈmaɪnə]

Přídavné jméno

  1. menší, méně významný filmové roleminor offenceméně závažný trestný čin
  2. drobný, malý operace, nemocekon. minor shareholderdrobný akcionář
  3. hud.mollový stupnice ap.in a minor keyv moll(ové tónině)

Vyskytuje se v

Asia: Asia MinorMalá Asie

detail: minor detailmaličkost bezvýznamná

melodic: hud. melodic minor scalemollová stupnice melodická

offence: práv. indictable/minor offencepráv. žalovatelný/méně závažný trestný čin

planet: minor planetplanetka

lehký: minor offencelehčí provinění

moll: composition in D minorskladba v D moll

studovat: major/minor in sthstudovat co jako hlavní/vedlejší obor

stupnice: minor/major scalehud. mollová/durová stupnice

tónina: minor/major keyhud. mollová/durová tónina

výjimka: with only/save for minor exceptionsaž na malé/nepatrné výjimky

minor: minor offenceméně závažný trestný čin