Hlavní obsah

méně, hovor. míň

Příslovce

  1. (množství, míra) less(u počitatelných) fewer(ani ne) not so much(v menší míře též) to a lesser extentméně mlékaless milkméně lidífewer peoplečím dál méněless and less, (o počitatelných) fewer and fewermnohem méněmuch less/(o počitatelných) fewervíce či méněmore or lesso nic méněno less
  2. (minus) mat. minus, less

Vyskytuje se v

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

nic: (o) nic míňno less

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

kvalitní: méně kvalitnílower/of poorer quality, poorer

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

málo: málo obydlenýsparsely inhabited

málo: Vídáme se málo.We rarely meet.

málo: mít málo čehobe short of sth, be low on sth

málo: málo zájemcůtoo few applicants

málo: Máme málo peněz.We have too little money., We are short of money.

málo: Jeden z mála.One of a few.

málo: Děkuji. – Za málo.Thank you. – Don't mention it./Not at all.

málo: něco málo pojísthave a snack

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

nejméně: co nejméněas little as possible

peníze: Mám málo peněz.I have little money.

podělat se: Málem jsem se z toho podělal strachy.It scared the shit out of me.

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.

umřít: Málem jsme umřeli smíchy.We almost died laughing.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

puknout: málem puknout závistíbe green with envy

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof