Hlavní obsah

lesser [ˈlesə]

Přídavné jméno

  1. menší, nižší, druhotný, podružnýastron. the Lesser BearMalá medvědice, Malý vůz(vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo
  2. malý, menší u jmen zvířat a rostlinzool. lesser spotted woodpeckerstrakapoud malýbot. lesser duckweedokřehek menší

Vyskytuje se v

least: the leastnejmenší, minimální

less: less sth thanani ne tak co jako spíš(e)

little: a little(of) sth trochu, trošku čeho

more: more or lessvíceméně

much: much lessa už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)

than: more/less thanvíce/méně než co

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

dog: astron. the Little DogMalý pes

dogfish: lesser spotted dogfishmáčka skvrnitá

expensive: something less expensiveněco levnějšího

finger: little/ring/middle/index fingermalík/prsteník/prostředník/ukazovák

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

last: last but not leastv neposlední řadě

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice, Malý vůz

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

plover: little ringed ploverkulík říční

sandpiper: least sandpiperjespák drobný

toe: little/pinky toemalíček nohy

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

twit: little twitblbeček

way: a little way furtherkousek dál

weasel: least weasel(lasice) kolčava

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

as: as little as 10 $ a monthjenom 10 dolarů měsíčně

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

remain: A little beer remained in the bottle.V lahvi zbylo trochu piva.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

haste: More haste, less speed.Pospíchej pomalu.

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno