Hlavní obsah

malý

Přídavné jméno

  1. (nevelký) small, little(vzrůstem) short(nízký) low(maličký) tiny, diminutiveNáš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.prodej v malémretail salemalá písmena v sazbě ap.lower case (letters)
  2. (oděv, upnutý ap.) tight(stísněný - byt ap.) cramped, confinedTy boty jsou mi malé.The shoes are too tight for me.
  3. (nedospělý) little, smallKdyž jsem byl malý.When I was a child.
  4. od mala, odmala from childhood
  5. (významem) small, little(nepodstatný) slight(drobný) petty(relativně) minor

Vyskytuje se v

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least

písmeno: malé písmenosmall letter, lower-case letter

pysk: anat. velké/malé stydké pyskylabia majora/minora

ručička: hodinová/malá ručičkahour/little hand

strana: Malá Stranathe Lesser Town

výjimka: až na malé/nepatrné výjimkywith only/save for minor exceptions

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

nutit: Menší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.

prozradit: Prozradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.

tušení: Nemám nejmenší tušení.I haven't the faintest/slightest idea.

úsilí: dosáhnout čeho s co nejmenším úsilímachieve sth with minimum effort

vliv: mít malý vliv na cohave little influence on sth

vzrůst: být malého vzrůstube of small stature/short in stature

svět: Svět je malý.It's a small world.