Hlavní obsah

small [smɔːl]

Přídavné jméno

  1. malý, nevelký postava, částka ap.grow smallerzmenšovat seon a small scalev malémin a small wayv malé míře, trošku, v malémby small degreespostupně, po troškáchhovor. small fortunebalík (peněz)slang. small potatobezvýznamný člověk, bezvýznamná věc, nicotnosteuf. the smallest roomzáchod, slang. ajnclík
  2. drobný, nicotný problém ap.small beginningsskromné začátky
  3. tichý, slabý hlas

Podstatné jméno

  • small of the back kříž dolní část zad

Vyskytuje se v

small: small of the backkříž dolní část zad

businessman: small businessmandrobný podnikatel

catshark: small-spotted catsharkmáčka skvrnitá

entrepreneur: small entrepreneurdrobný podnikatel

farmer: small farmerdrobný zemědělec, malozemědělec

grow: grow smallerzmenšovat se

house: (small) family houserodinný domek

infinitesimally: infinitesimally small amountnesmírně malé/nepatrné množství

intestine: small/large intestinetenké/tlusté střevo

mile: miles too small(až) příliš malý

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

rifle: small-bore riflemalorážka

shot: small shotbrok(y)

sized: small-sizedmalý, malých rozměrů, malé velikosti

small hours: in the small hoursv časných ranních/pozdních nočních hodinách, k ránu, velmi časně ráno

small-scale: small-scale productionmalovýroba, maloobjemová výroba

small talk: make small talknezávazně konverzovat

small-time: small-time thief(drobný) zlodějíček

type: be in small typebýt vytištěný malým písmem

get: as small as you can get itco nejmenší

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

fortune: (small) fortune(celé) jmění, spousta peněz, majlant