Hlavní obsah

tight [taɪt]

Přídavné jméno

 1. těsný, přiléhavý, obtažený oděv ap.
 2. pevný sevření ap.keep a tight hold of sthpevně se držet čeho
 3. přísný, striktní, pevný pravidla ap.
 4. napnutý, napjatý, našponovaný provaz ap.
 5. utažený šroub, uzel ap.
 6. semknutý, pevně sevřený útvar ap.tight formationsemknutá formace
 7. prudký, ostrý zatáčka
 8. nabitý, našlapaný program, napjatý rozpočet
 9. vyrovnaný zápas ap., těsný vítězství
 10. hovor.lakomý, skoupý
 11. nepropustný, (dobře) těsnící nádrž ap.

Příslovce

 1. pevně držet ap.hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane
 2. pevně zavřený, sevřený ap.

Vyskytuje se v

hold: hold tightto sth držet se, chytit se čeho pevně

nabitý: nabitý programtight/busy schedule

šibeniční: šibeniční termín(very) tight deadline

malý: Ty boty jsou mi malé.The shoes are too tight for me.

pevně: Drž mě pevně.Hold me tight.

pevně: Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.

sevřený: mít sevřené rtybe tight-lipped, have one's lips tight shut

těsný: těsné boty malétight shoes

těsný: Kalhoty jsou mi těsné (v pase).The trousers are too tight (in the waist).

tlačit: Tlačí mě boty.My shoes are too tight.

vytáhnout: vytáhnout komu trn z patyget sb out of a tight spot

vytrhnout: vytrhnout komu trn z patyget sb out of a tight spot

zkrátka: držet koho zkrátkakeep a tight rein on sb, keep sb on a short leash