Hlavní obsah

tight [taɪt]

Přídavné jméno

 1. těsný, přiléhavý, obtažený oděv ap.
 2. pevný sevření ap.keep a tight hold of sthpevně se držet čeho
 3. přísný, striktní, pevný pravidla ap.
 4. napnutý, napjatý, našponovaný provaz ap.
 5. utažený šroub, uzel ap.
 6. semknutý, pevně sevřený útvar ap.tight formationsemknutá formace
 7. prudký, ostrý zatáčka
 8. nabitý, našlapaný program, napjatý rozpočet
 9. vyrovnaný zápas ap., těsný vítězství
 10. hovor.lakomý, skoupý
 11. nepropustný, (dobře) těsnící nádrž ap.

Příslovce

 1. pevně držet ap.hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane
 2. pevně zavřený, sevřený ap.

Vyskytuje se v

tight: be in a tight corner/spotbýt v úzkých, být v (pěkné) bryndě

nabitý: tight/busy schedulenabitý program

šibeniční: (very) tight deadlinešibeniční termín

malý: The shoes are too tight for me.Ty boty jsou mi malé.

pevně: Hold me tight.Drž mě pevně.

sevřený: be tight-lipped, have one's lips tight shutmít sevřené rty

těsný: tight shoestěsné boty malé

tlačit: My shoes are too tight.Tlačí mě boty.

vytáhnout: get sb out of a tight spotvytáhnout komu trn z paty

vytrhnout: get sb out of a tight spotvytrhnout komu trn z paty

zkrátka: keep a tight rein on sb, keep sb on a short leashdržet koho zkrátka

hold: hold tightto sth držet se, chytit se čeho pevně