Hlavní obsah

relaxed [rɪˈlækst]

Vyskytuje se v

manner: in a relaxed manneruvolněně

relaxing: She finds cooking relaxing.U vaření si prý odpočine.

pohov: have a rest, relax, put one's feet updát si pohov odpočinout si

relax: relax one's grip on sthpovolit sevření čeho