Hlavní obsah

tight [taɪt]

Přídavné jméno

 1. těsný, přiléhavý, obtažený oděv ap.
 2. pevný sevření ap.keep a tight hold of sthpevně se držet čeho
 3. přísný, striktní, pevný pravidla ap.
 4. napnutý, napjatý, našponovaný provaz ap.
 5. utažený šroub, uzel ap.
 6. semknutý, pevně sevřený útvar ap.tight formationsemknutá formace
 7. prudký, ostrý zatáčka
 8. nabitý, našlapaný program, napjatý rozpočet
 9. vyrovnaný zápas ap., těsný vítězství
 10. hovor.lakomý, skoupý
 11. nepropustný, (dobře) těsnící nádrž ap.

Příslovce

 1. pevně držet ap.hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane
 2. pevně zavřený, sevřený ap.

Vyskytuje se v

hold: hold tightto sth držet se, chytit se čeho pevně